DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Çocuklar İçin Rekreasyonel Aktiviteler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 208
Güz/Bahar
1
2
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerinin uygulama alanlarına göre organize edebilme hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Animasyonun çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini açıklayabilecektir.
  • Okul öncesi eğitimde animasyonun yeri ve önemini açıklayabilecektir.
  • Özel gece organizasyonları yapabilecektir.
  • Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivite programları hazırlayabilecektir.
  • Çocuk kostümleri hazırlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, animasyon organizasyonlarında yapılan etkinlik türleri, özel gece organizasyonlarının tanımı, amacı ve özellikleri, animasyonun çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk animatörlüğünün tanımı ve önemi
2 Animasyonun çocuğun gelişimindeki önemi
3 Okul öncesi eğitimde animasyonun önemi
4 Özel gece organizasyonlarının tanımı, amacı ve özellikleri
5 Çocuklara yönelik animasyon çeşitleri
6 Çocuk animatörlerinin görevleri
7 Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivite programları hazırlama
8 Ara Sınav
9 Animasyon organizasyonlarında yapılan etkinlik türleri
10 Çocuk kostümleri hazırlamak
11 Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulama
12 Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulama
13 Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulama
14 Çocuklara özel organizasyonlar yapmak
15 Çocuklara özel organizasyonlar yapmak
16 Final
Ders Kitabı Yrd.Doç.Dr. Dilara ÖZER. (2006) Animasyon. Kök Yayıncılık
Önerilen Okumalar/Materyaller Seçilmiş Literatür\\ Internet kaynakları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
10
    Toplam
48

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest