DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Özel Eğitim I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 103
Güz
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olması, Türkiye’de ve dünyadaki özel eğitim çalışmaları konusunda bilgi sahibi olması, görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel eğitim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir
  • Türkiye’de ve dünyadaki özel eğitim çalışmalarını sıralayabilecektir.
  • Görme engelli bireylerin özelliklerini ve gereksinimlerini tanımlayabilecektir.
  • İşitme engelli bireylerin özelliklerini ve gereksinimlerini tanımlayabilecektir.
  • Dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin özelliklerini ve gereksinimlerini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Özel Eğitim İle İlgili Terimler, Tanımlar ve Sınıflandırmalar, Özel Eğitimin İlkeleri, Özel Eğitimin Önemi, Engele Neden Olan Faktörler, Engeli Önleme Ve Erken Tanı, Özel Eğitimde Sınıflandırma, Özel Eğitim Alanı İle İlgili Yapılması Gerekenler, Türkiye’de Ve Dünyada Özel Eğitimin Güncel Konumu, Görme Engelliler İle İlgili Tanımlar, Görme Engelinin Nedenleri, Görme Engelini Önleme Ve Erken Tanı, Görme Engeli Olan Çocukların Eğitimi, İşitme Engelliler İle İlgili Tanımlar, İşitme Engelini Önleme Ve Erken Tanı, İşitme Engelinin Nedenleri, İşitme Engeli Olan Çocukların Eğitimi, Dil Ve Konuşma Güçlüğü İle İlgili Tanım Ve Sınıflandırmalar, Dil Ve Konuşma Güçlüğünün Nedenleri, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Önleme Ve Erken Tanı, Dil Ve Konuşma Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özel Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar, Özel Eğitimin Amacı Ve Önemi Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:32-45
2 Özel Eğitimin İlkeleri, Özel Eğitim Kurumlarının Özellikleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:44-45
3 Özel Eğitimin Önemi ve BEP hazırlama Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.
4 Engele Neden Olan Etmenler Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.s:78
5 Engeli önleme ve erken tanı, erken çocukluk eğitimi Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:141-145
6 Özel Eğitim Alanını Sınıflandırma ve Özel Eğitim ile İlgili Yapılması Gerekenler Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:62-74.
7 Türkiye ‘de Ve Dünyada Özel Eğitim Çalışmaları Ve Güncel Konumu Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.s:57-62.
8 Ara Sınav
9 Görme Engellileri Tanıma Ve Sınıflandırma, Görme Engelliliğin Nedenleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:397-405.
10 Görme Engelini Önleme Ve Erken Tanı, Görme Engellilerin Eğitimleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:409-433.
11 İşitme Engellileri Tanılama Ve Sınıflandırma, İşitme Engelliliğinin Nedenleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök. s:441-450.
12 İşitme Engelini Önleme Ve Erken Tanı İşitme Engellilerin Eğitimleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.s:450-467
13 Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, dil ve konuşma güçlüğü nedenleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.283-292.
14 Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı Dil ve konuşma güçlüğü olan çocukların eğitimleri Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök.293-306.
15 Değerlendirme -
16 Final
Ders Kitabı Akçamete, A.G (2010). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara:Kök\nDiken, İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken, İ.H), PegemA Akademi, Ankara.\
Önerilen Okumalar/Materyaller Ataman, Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş, Gündüz Yayıncılık.\n• Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G.) Kök Yayıncılık, Ankara.\ Yrd. Doç. Dr. İlknur Çifci - Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu. (2007) Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi. Kök Yayıncılık\ Prof. Dr. Mehmet Özyürek. (2000) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı. Kök yayınları\ Hiroko Fujita Çevirenler: Prof. Dr. Nergiz Güven - Prof. Dr. Servet Bal - Dr. Özcan (2006) Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi\ Dr. Sezgin Vuran - Semiha Çelik (2008) Kavram Öğretimi Örneklerle Kavram Öğretimi. / Doç. Dr. Nihal Varol Yazan : Yrd. Doç. Dr. Tûbâ Tuncer - Öğr. Gör. Banu Altunay DOĞAN. (2000) Öz Bakım Becerilerinin Öğretilmesi. Kök Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
19
    Toplam
162

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

X
13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest