DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bilgisayar Ofis Programları II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BLG 154
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bilgisayar ofis programlarına giriş düzeyinde bilgi sağlanması, sunum geliştirme teknikleri, veri tabanı geliştirme ve yönetimi ile Publisher ve excel programlarının kullanımının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Power pointte; metin, resim ve grafikleri aktararak slaytlar hazırlayabilecektir
  • Power point programını açıklayabilecektir
  • Publisher programını açıklayabilecektir
  • Excel programını kullanarak fonksiyon ve grafik tanımlayabilecektir
  • Outlook programını açıklayabilecektir
Ders Tanımı Sunum hazırlama teknikleri, MS Powerpoint programlarının kullanımı, veritabanı yönetimi programının kullanımı, Publisher programının kullanımı ve Excel programının kullanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunum hazırlama teknikleri Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 267
2 MS Powerpoint programlarının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 275
3 MS Powerpoint programlarının kullanımı : örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 285
4 Basılı Yayın Hazırlama (Publisher); menüler, kısayol Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 290
5 Basılı Yayın Hazırlama (publisher): örnekler Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 295
6 Microsoft Office Outlook programı; menüler, kısayol Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.339
7 Microsoft Office Outlook programı; örnekler Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, S.351
8 Ara Sınav
9 İleri EXCEL (Hesap İşlemci programı) uygulamaları: örnek 1 ve veritabanı oluşturma: örnek 3 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 159
10 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.165
11 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 3 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 180
12 İleri EXCEL uygulamaları: örnek 4 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S.195
13 Veritabanı yönetimi programının kullanımı; menuler, kısayol tuşları Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 209
14 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 1 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 228
15 Veritabanı yönetimi programının kullanımı ve veritabanı oluşturma: örnek 2 Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri), S. 255
16 Final
Ders Kitabı 1- Uygulamalı ve Örnekli Bilgisayar I-II (Temel Bilgi Teknolojileri) Yrd. Doç. Dr. Zehra ALAKOÇ BURMA, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013
Önerilen Okumalar/Materyaller 1-Bilgi ve iletişim teknolojisi, Abdurrahman Taşbaşı, Orhan Altınbaşak, 2006 2-Öğretim Üyesinin OASIS üzerinden e-mail yoluyla vereceği ek notlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
12
    Toplam
63

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest