DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Keşif ve Metraj
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 204
Bahar
2
2
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye keşif ve metraj ile ilgili yeterlilikler kazandırılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Keşif, metraj ve birim fiyat kavramlarını tanımlayabilecek,
  • Keşif çeşitlerini listeleyebilecek,
  • Keşif raporu hazırlayabilecek,
  • Metraj çeşitlerini açıklayabilecek,
  • Birim fiyat çeşitlerini ve birim fiyat analizlerini oluşturabilecektir.
Ders Tanımı Öğrencilere eğitim sonrası uygulamalarında ve özellikle restorasyon çalışmalarında metraj çıkarma, maliyet hesaplama, hesap özeti, kesin hesap hazırlama, analiz yapma gibi beceriler kazandırılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Metraj Tanımı ve Çeşitleri A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 7
3 Keşif Tanımı ve Çeşitleri A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 7
4 Metraj Çıkarılması- Uygulama 1 Sınıf içi Uygulama Çalışması
5 Metraj Çıkarılması- Uygulama 2 Sınıf içi Uygulama Çalışması
6 Metraj Çıkarılması- Uygulama 3 Sınıf içi Uygulama Çalışması
7 Metraj Çıkarılması- Uygulama 4 Sınıf içi Uygulama Çalışması
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav -
9 Birim Fiyat Tanımı ve Yaklaşık Maliyet Hesapları A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 8
10 İhale Tanımı- İhale Komisyonları ve şartnameler A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 9
11 İhale Dosyaları A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 9
12 Kamu İhale Kanunu(KİK) Teklif Dosyaları ve ihale sözleşmesi A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi. Bölüm 9
13 Metraj, Hakediş Uygulaması Sınıf içi Uygulama Çalışması
14 Metraj, Hakediş Uygulaması Sınıf içi Uygulama Çalışması
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

A. Pancarcı, Prof. Dr. M. Emin Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, ISBN: 9781111168728

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
2
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
16
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

X
5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

X
8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest