DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu için İlkeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 201
Güz
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciye mesleki hayatında kullanacağı restorasyon ilkeleri, akım ve kuramlarını aktarmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Restorasyonun dünyadaki gelişimini açıklayabilecek,
  • Restorasyon ilkelerini ve uygulama biçimlerini tanımlayabilecek,
  • Koruma kavramı ve yaklaşımlarını tartışabilecek,
  • Koruma kavramının tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
  • Koruma ilkelerini yorumlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında eski eserlerin korunması ve restorasyonu için temel ilkeler anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders konularının aktarılması
2 19. yüzyılda koruma anlayışının gelişimi. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 1
3 Üslup Birliği Anlayışı: Viollet-le-Duc, Anti-restorasyon akımı: Ruskin ve Morris yaklaşımları Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 2
4 Tarihi Restorasyon Kuramı Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 3
5 Çağdaş Restorasyon Kuramı-Küçük sınav I Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 4
6 II. Dünya Savaşı sonrası yaklaşımlar ve Venedik Tüzüğü Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 5
7 Ara Sınav
8 Koruma alanında etkinlik gösteren uluslararası kuruluşlar Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 6
9 Koruma ile ilgili uluslararası belgeler Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 7
10 Koruma kavramı ve UNESCO Dünya Miras Listesi-Küçük Sınav II Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 7
11 Osmanlı’da koruma yaklaşımları Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 8
12 Türkiye’de koruma kavramının gelişimi -Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000. Bölüm 9
13 Ödev Sunumları -
14 Ödev Sunumları -
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı
Ders Kitabı Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınevi, İstanbul 2000.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
3
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
109

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

X
2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

X
4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

X
5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

X
6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

X
10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest