DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Geleneksel Yapı Türleri ve Elemanları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMIR 105
Güz
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin geleneksel mimarideki farklı plan tiplerini ve yapı elemanlarını tanıması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimarinin tarihteki sosyal rolünü açıklayabilecek,
  • Geleneksel mimari formların türlerini açıklayabilecek,
  • Mimari plan tiplerini tanımlayabilecek,
  • Kültürümüzde bulunan temel yapısal formları karşılaştırabilecek,
  • Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılmış geleneksel yapıları belirtebileceklerdir.
Ders Tanımı Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde geleneksel yapılar, plan tipleri ve yapı elemanları aktarılacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriği hakkında açıklamalar Arseven, C. E., Türk Sanatı, Cem Yayınevi, İstanbul, 1970. Bölüm 1
2 Temel mimari kavramlar ve elemanlar Arseven, C. E., Türk Sanatı, Cem Yayınevi, İstanbul, 1970. Bölüm 2
3 Anadolu Selçuklu dini yapıları, eğitim yapıları ve mezar yapıları. -Arseven, C. E., Türk Sanatı, Cem Yayınevi, İstanbul, 1970. -Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, İstanbul, 1997. sf 27-35.
4 Anadolu Selçuklu dini yapıları, eğitim yapıları ve mezar yapıları.--Öğrenci Sunumları Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, İstanbul, 1997. sf 77-97
5 Öğrenci Sunumları-Osmanlı Dönemi genel mimari özellikleri Sözen, M. Anadolu Medreseleri, Cilt.1, Ist.1970; Vol.II, Istanbul, 1972. Bölüm 3 Ahunbay, Z.“Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları: Medreseler, Darülkuralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Cilt.1, İstanbul 1988, pp.239- 309. Ayverdi, E. H. Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, İstanbul 1973. Bölüm 2 Aksoy, Ö. Osmanlı Devri Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 1968. Bölüm 2
6 Osmanlı Erken Dönem Mimarisi Eldem, s. H. Türk Evi, Osmanlı Dönemi c.1 ve c.2 İstanbul TAÇ Vakfı.1984 ve 1986. Bölüm 1
7 Osmanlı Erken Dönem Mimarisi. -Öğrenci Sunumları Akozan, F. "Türk Han ve Kervansarayları", Türk Sanat Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, no:1, İstanbul 1963, pp. 133- 167.
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Klasik Dönem Mimarisi. Eldem, s. H. Türk Evi, Osmanlı Dönemi c.1 ve c.2 İstanbul TAÇ Vakfı.1984 ve 1986. Bölüm 3
10 Osmanlı Klasik Dönem Mimarisi. -Öğrenci Sunumları Kuban, D., Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, 2011, İş Bankası Kültür Yayınları. sf 58-123
11 Osmanlı Geç Dönem Mimarisi. -Öğrenci Sunumları Eldem, s. H. Türk Evi, Osmanlı Dönemi c.1 ve c.2 İstanbul TAÇ Vakfı.1984 ve 1986. Bölüm 3
12 Osmanlı Geç Dönem Mimarisi. -Öğrenci Sunumları Naumann, R., Eski Anadolu Mimarlığı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007. Bölüm 4-5
13 Su yapıları Aru, K. A. Türk Hamamları Etüdü, İstanbul 1949. Bölüm 4
14 Su yapıları *Arel, A. Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar. İzmir: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1982. Bölüm 2
15 Dönemin kısa tekrarı ve gözden geçirilmesi Eldem, S. H., Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.1968. Bölüm 1 Eldem, s. H. Türk Evi, Osmanlı Dönemi c.1 ve c.2 İstanbul TAÇ Vakfı.1984 ve 1986. Bölüm 1 Arel, A. Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar. İzmir: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1982. Bölüm 1,2,3,4,5,6
16 Final Sınavı
Ders Kitabı Sözen M.& Tanyeli U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, 1986. Aslanapa O., Osmanlı Mimarisi, T. İş Bankası Yayınları, Ankara, 1996. Eldem, S. H., Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.1968. Eldem, s. H. Türk Evi, Osmanlı Dönemi c.1 ve c.2 İstanbul TAÇ Vakfı.1984 ve 1986. Arel, A. Osmanlı Konut Geleneğinde Tarihsel Sorunlar. İzmir: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, 1982. Kuban, D., Osmanlı’nın İstanbul’u YEM Yayınları. Kuban, D., Osmanlı Mimarisi, 2007, YEM Yayınları. Kuban, D., Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, 2011, İş Bankası Kültür Yayınları.
Önerilen Okumalar/Materyaller Sözen, M. Anadolu Medreseleri, Cilt.1, Ist.1970; Vol.II, Istanbul, 1972. Ahunbay, Z.“Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları: Medreseler, Darülkuralar, Mektepler”, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, Cilt.1, İstanbul 1988, pp.239- 309. Ayverdi, E. H. Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, İstanbul 1973. Aksoy, Ö. Osmanlı Devri Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 1968.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
Proje
Seminer/Çalıştay
1
12
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
4
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
1
12
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

X
2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

X
3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

X
4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

X
8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest