DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Geri Dönüşümlü Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MICM 200
Güz/Bahar
1
2
2
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, geri dönüşümün önemini kavramak, geri dönüştürülebilen malzemeler ile farklı kullanımlara sahip yani tasarımlar oluşturabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geri dönüşümün önemimi açıklayabilecek,
  • Geri dönüştürülebilen malzemeler ile ilgili bilgileri tartışabilecek,
  • Farklı malzemelerin özelliklerini ve yeniden kullanım yöntemlerini uygulayabilecek,
  • Geri dönüşebilen malzemeler ile farklı kullanımlara sahip yeni tasarımlar oluşturabilecektir.
  • 3 boyutlu düşünme becerisi geliştirebilecek,
Ders Tanımı Öğrenciler geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak yeni tasarım uygulamaları yapacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programının tartışılması, Blackboard ve Panopto sistemleri tanıtımı Atölye ve malzemeler hakkında bilgilendirme Geri Dönüşüm nedir? Ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Malzemelerle Tanışma, Proje Önerileri Ön Okuma: Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 1. Uygulama için gerekli malzemeler.
3 Sınıf içi Uygulama: Serbest Tasarım Ön Okuma: Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 2. Uygulama için gerekli malzemeler.
4 Sınıf içi Uygulama-1 Ön Okuma: Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 1-2. Uygulama 1 için gerekli malzemeler.
5 Sınıf içi Uygulama-1 Ön Okuma: Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar Bölüm 1. Uygulama için gerekli malzemeler.
6 Sınıf içi Uygulama-2. Ön Okuma: Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar Bölüm 2. Uygulama için gerekli malzemeler.
7 Sınıf içi Uygulama-2. Ön Okuma: İlgili Makale Uygulama için gerekli malzemeler.
8 Sınıf içi Uygulama-3. Ön Okuma: Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar Bölüm 3. Uygulama için gerekli malzemeler.
9 Sınıf içi Uygulama-3. Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 3 Uygulama için gerekli malzemeler.
10 Sınıf içi Uygulama-4. Ön Okuma: Malzeme ve Tasarım Bilgisi Bölüm 3 Uygulama için gerekli malzemeler.
11 Sınıf içi Uygulama-4. Ön Okuma: Taş-Ahşap-Cam bölüm 1. Uygulama için gerekli malzemeler.
12 Sınıf içi uygulama: Final projesi 1. aşama Final projesi için gerekli malzemeler.
13 Sınıf içi uygulama: Final projesi 2. aşama Final projesi için gerekli malzemeler.
14 Sınıf içi uygulama: Final projesi 3. aşama Final projesi için gerekli malzemeler.
15 Dönem tekrarı yapılacaktır Dönem tekrarı yapılacaktır
16 Final projesi teslimi
Ders Kitabı

Fındık, F., Malzeme ve Tasarım Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2016.

Önerilen Okumalar/Materyaller

*Özdemir, İ. Ve Civcir, E.,Tasarımda Plastik Öğeler ve Plastik Sanatlar, Akademisyen Yayınevi, 2015.

*Bektaş, C., Taş-Ahşap-Cam, Arkeoloji Sanat Yayınları, 2016.

*Sevim, S. S., Seramik, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

*Hatzimanoli, A., Çöpler ve Geri Dönüşüm, Ayrıntı Çocuk, 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
60
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
25
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest