DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mikro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 101
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrenciye giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve öğrencinin çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonominin temel özelliklerini açıklayabilecek,
  • Tüketici davranışlarını analiz edebilecek,
  • Üretici davranışlarını analiz edebilecek,
  • Piyasa dengesindeki değişmeleri ifade edebilecek,
  • Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Hakkında Ekonomi Nedir? Ne İşe Yarar? Bölüm 1, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
2 Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış Bölüm 1-2, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
3 Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Bölüm 3, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
4 Esneklikler - Devletin Fiyat Kontrolü Bölüm 3, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
5 Tüketici Davranışı Teorisi Bölüm 4, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
6 Üretim ve Maliyetler Bölüm 5, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
7 Üretim ve Maliyetler Bölüm 5, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
8 Piyasa Dengesi / ARA SINAV Bölüm 6, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
9 Tam Rekabet Piyasası ve Görünmez El Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
10 Monopol Piyasası Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
11 Monopolcü Rekabet – Oligopol Piyasası Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
12 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı Bölüm 8, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
13 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı Bölüm 9, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
14 Devletin Piyasalara Müdahalesi ve Vergilendirme -
15 Devletin Piyasalara Müdahalesi ve Vergilendirme
16 FİNAL
Ders Kitabı

Ders Kitabı: Güncel Örneklerle Mikroekonomi – Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902.

İlave Kaynak (Ödev İçin): Örneklerle Kolay Ekonomi – Dr.Mahfi Eğilmez, 2018, ISBN: 978-9751416117.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste İşlenen Konuların Sunumları ve Diğer Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
16
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimari restorasyon ve koruma alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

2

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

3

Kültürel mirasın korunması konusunda duyarlı, profesyonel etik ve ahlaki değerlere saygı gösteren, temel değerler konusunda bilgi sahibi olan bir restoratör olarak tarif edilebilecektir.

4

Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.

5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine ya da aynı düzeydeki bir mesleğe aktarabilecektir.

X
6

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

7

Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; Mimari Restorasyon alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.

8

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak mimari restorasyon ve koruma alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

9

Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

10

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimseyebilecek, bilgilerini yenilenme ve sürekli gelişmeye yönelik olarak gözden geçirebilecektir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest