Değerlendirme Sistemi

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Her harf notunun ayrıca AKTS notu olarak eşdeğeri de bulunmaktadır.

 

PUANHARF NOTUKATSAYIAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
65-69DC1.5D
60-64DD1.0E
50-59FD0.5FX
49 ve altıFF0.0F

*Bu notlar için yüksek olan not dikkate alınmaktadır.

Bir derste başarılı olabilmek için, ön lisans ve lisans öğrencilerinin en az DD/S notu, yüksek lisans öğrencilerinin en az CC notu, doktora öğrencilerinin en az CB notu almaları gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere, her harf notunun eşdeğeri olarak bir AKTS notu bulunmaktadır. Bu, öğrencilerin değişim dönemlerinde aldıkları notların Üniversitemiz sistemini de kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca harf notlarından, 

I

Eksik

S

Yeterli

U

Yetersiz

P

Başarılı Devam

NP

Başarısız Devam

EX

Muaf

NI

Not Ortalamaya Katılmayan

W

Çekilmiş

NA

Devamsız