Değerlendirme Sistemi

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Her harf notunun ayrıca AKTS notu olarak eşdeğeri de bulunmaktadır.

 

PUAN HARF NOTU KATSAYI AKTS NOTU
90-100 AA 4.0 A
85-89 BA 3.5 B*
80-84 BB 3.0 B*
75-79 CB 2.5 C*
70-74 CC 2.0 C*
65-69 DC 1.5 D
60-64 DD 1.0 E
50-59 FD 0.5 FX
49 ve altı FF 0.0 F

*Bu notlar için yüksek olan not dikkate alınmaktadır.

Bir derste başarılı olabilmek için, ön lisans ve lisans öğrencilerinin en az DD/S notu, yüksek lisans öğrencilerinin en az CC notu, doktora öğrencilerinin en az CB notu almaları gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere, her harf notunun eşdeğeri olarak bir AKTS notu bulunmaktadır. Bu, öğrencilerin değişim dönemlerinde aldıkları notların Üniversitemiz sistemine aktarımını da kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca harf notlarından, 

I

Eksik

S

Yeterli

U

Yetersiz

P

Başarılı Devam

NP

Başarısız Devam

EX

Muaf

NI

Not Ortalamaya Katılmayan

W

Çekilmiş

NA

Devamsız

 

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele kapsamındaki önerileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuyla ilgili uzaktan öğretime geçiş kararları doğrultusunda Üniversitemiz not sistemine, “Geçti” ve “Kaldı” notları eklenmiştir. Bu notlar, GNO hesabına dahil edilmez.

“Geçti” notu;

“Kaldı” notu;