Uluslararasılaşma

İzmir Ekonomi Üniversitesi, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan İEÜ “ uluslararasılaşma” yı araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

İEÜ’nün uluslararasılaşma ile ilgili uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Bütün bu hedefleri doğrultusunda,  İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararası akademik ilişkilerindeki hızlı gelişme ve yoğunlaşmaya cevap vermek, uluslararası seçkin kurum ve kuruluşlarla  işbirliği içerisine girerek hem İEÜ’ye hem de İzmir’e uluslararası platformda saygın bir yer kazandırmak amacıyla 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Ofisi kurulmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini, ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır.


Uluslararası İlişkiler Ofisi Personeli

Müdür Vekili: Hülya INCEKARA
E-posta: hulya.incekara@ieu.edu.tr

Uzman Yardımcısı: Tuğçe KARADERELİ
E-posta: tugce.karadereli@ieu.edu.tr


Adres:
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Sakarya Caddesi, No:156  35330
Balçova – İzmir / TÜRKİYE
oia@ieu.edu.tr
Tel 1: +90 232 488 83 50
Tel 2: +90 232 488 81 87
Fax: +90 232 279 26 26