Dil Dersleri

İEU’de eğitim dili tüm programlar için İngilizce’dir. Yeni kayıtlanan tüm öğrenciler, (lisans, lisansüstü, meslek yüksekokulu, misafir öğrenciler ve yatay geçiş öğrencileri) Üniversite’de verilen dersleri takip edebilecek İngilizce yeterlilik seviyelerini kanıtlamakla yükümlüdürler.

İngilizce seviyelerini ispatlamak için öğrenciler isterlerse İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler veya uluslar arası geçerliliği olan IELTS,TOEFL gibi sınavların sonuçlarını sunabilirler.

Yatay geçiş ile gelen öğrencilerden İngilizce Hazırlık sınıfını tamamlamış olanlar veya programdan muaf olmuş öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere belgelerini İEÜ’ye sunarlar. Sunulan belgelerin geçerliliği 3 senedir.

İEÜ İngilizce Yeterlilik düzeyini karşılamayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar.

İngilizce Hazırlık Programı dışında, lisans programlarında okuyan öğrenciler eğitim süreleri boyunca sunulan 9 farklı yabancı dil opsiyonu bulunmaktadır. Birinci sınıfa başlarken ikinci yabancı dil derslerinden birisi öğrenci tarafından tercih edilir ve 4 yarıyıl boyunca bu ders alınır. Bu sayede, hem İEÜ öğrencileri hem gelen öğrenciler kişisel gelişimlerini ve yetkinliklerini arttıracak uluslararası eğitim fırsatlarına sahip olmaktadırlar.

İEÜ’de öğrenim gören tam zamanlı yabancı uyruklu öğrenciler için zorunlu olan  “Yabancı Dil olarak Türkçe” dersi verilmektedir ve öğrenciler öğrenimlerinin ikinci yılında bu derse kayıtlanmak zorundadırlar. Değişim öğrencileri de isterlerse bu derse kayıtlanabilirler.