Uluslararası Programlar

ERASMUS PROGRAMI

İEÜ’de öğrenciler, kariyerlerinin gelişmesine olanak sağlayacak uluslararası programlara katılmaya teşvik edilirler.

Bu uluslararası programlardan bir tanesi Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ERASMUS Öğrenci Değişim programıdır. İEÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni 2004 yılında almış ve ilk hareketlilik 2005 yılında gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında Staj ve Ders Verme Hareketliliği programlarına katılmamıza olanak sağlayan Genişletilmiş ERASMUS Beyannamesi İEÜ’ye verilmiştir.

Avrupa’nın değişik Üniversiteleri ile imzalanan anlaşmalar kapsamında, İEÜ öğrencileri hem Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği hem de Staj Hareketliliği’nden faydalanabilmekte, bu değişim süreleri İEÜ tarafından akademik olarak tanınmaktadır. Ayrıca, uzmanlık alanlarında tecrübe kazanmaları amacıyla akademisyenlerimiz de Erasmus Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanmak üzere teşvik edilmektedirler.

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Erasmus programından bağımsız olarak İEÜ; ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, Macaristan ve Romanya’da yer alan farklı üniversitelerle akademik işbirliği protokolleri imzalamıştır. Bu protokoller kapsamında öğrenciler bir veya iki dönemlerini söz konusu üniversitelerde geçirebilmekte, bu dönemleri yine İEÜ tarafından akademik olarak tanınmaktadır.