Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 105Fizik I3456
MATH 109Analiz I2236
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
TURK 100Türk Dili4044
POOL 002GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri3036
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
SFL 1013İkinci Yabancı Diller I2233
Toplam 30
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 106Fizik II3456
CHEM 100Genel Kimya2236
MATH 110Analiz II2236
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
SFL 1024İkinci Yabancı Diller II2234
HIST 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 201Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik4046
MATH 207Diferansiyel Denklemlere Giriş I2235
EEE 205Elektrik Devre Temelleri2235
SFL 201İkinci Yabancı Diller III2234
SE 113Programlamaya Giriş 2236
POOL 005GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 202Optik ve Modern Fizik4257
EEE 206Elektroniğe Giriş2235
SFL 202İkinci Yabancı Diller IV2234
ELEC 001Seçmeli Ders I2235
POOL 003GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler3034
MATH 208Diferansiyel Denklemlere Giriş II2235
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 301Fizikte Sayısal Yöntemler2235
PHYS 307Kuantum Mekaniği I2236
ELEC 002Seçmeli Ders II2235
ELEC 003Seçmeli Ders III2235
ELEC 004Seçmeli Ders IV2234
POOL 004GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum3035
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 302Elektromanyetik Teori I2236
PHYS 306Fizikte Matematiksel Yöntemler2236
ELEC 005Seçmeli Ders V2235
ELEC 006Seçmeli Ders VI2235
ELEC 007Seçmeli Ders VII2234
ENG 310İngilizce Temel Konuşma Becerileri3034
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 497Fizik Projesi: Geliştirme3036
ELEC 008Seçmeli Ders VIII2235
ELEC 009Seçmeli Ders IX2235
ELEC 010Seçmeli Ders X2236
POOL 007GED - İnovasyon ve Girişimcilik3034
ENG 410Kariyer gelişimi için İngilizce3034
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 498Fizik Projesi: Uygulama ve Raporlama3036
ELEC 012Seçmeli Ders XII2235
ELEC 013Seçmeli Ders XIII2235
ELEC 014Seçmeli Ders XIV2235
POOL 006GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler3034
ELEC 011Seçmeli Ders XI2235
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PHYS 305İstatistiksel Fizik2235
PHYS 308Kuantum Mekaniği II2235
PHYS 309Analitik Mekanik2235
PHYS 310Doğrusal Olmayan Dinamik ve Kaos Teorisi2235
PHYS 312Fizikte Deneysel Yöntemler2235
PHYS 314Özel Görelilik Teorisi2235
PHYS 401Parçacık Fiziğine Giriş I2235
PHYS 402Parçacık Fiziğine Giriş II2235
PHYS 403Nükleer Fizik I2235
PHYS 404Nükleer Fizik II2235
PHYS 405Hızlandırıcı Fiziği2235
PHYS 406Detektör Fiziği2235
PHYS 407Yoğun Madde Fiziği I2235
PHYS 408Yoğun Madde Fiziği II2235
PHYS 409Elektromanyetik Teori II2235
PHYS 410Kuantum Optiğine Giriş2235
PHYS 411Nanobilim ve Nanoteknoloji2235
PHYS 412Süperiletken Fiziği2235
PHYS 413Açık Kuantum Sistemlerine Giriş2235
PHYS 414Fotonik ve Lazer Fiziği2235
PHYS 415Kuantum Hesaplama ve Enformasyon Teorisi2235
PHYS 424Genel Görelilik Teorisi2235
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Fizik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 14 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler;

- 10 adet bölümden,

- 4 adet serbest seçmeli olarak alınmalıdır.

Kendi içinde tutarlı bir program için:

Nükleer ve Parçacık Fiziği (Nuclear and Particle Physics) alt-programı seçmeli dersleri: PHYS 305, PHYS 308, PHYS 309, PHYS 314, PHYS 401, PHYS 402, PHYS 403, PHYS 404, PHYS 405, PHYS 406, PHYS 409

Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nanoscience and Nanotechnology) alt-programı seçmeli dersleri: PHYS 305, PHYS 308, PHYS 309, PHYS 310, PHYS 407, PHYS 408, PHYS 411, PHYS 412, PHYS 414

Kuantum Enformasyon (Quantum Information) alt-programı seçmeli dersleri: PHYS 305, PHYS 308, PHYS 309, PHYS 310, PHYS 407, PHYS 408, PHYS 410, PHYS 413, PHYS 414, PHYS 415

Genel Fizik (General Physics) alt-programı seçmeli dersleri: PHYS 305, PHYS 308, PHYS 309, PHYS 310, PHYS 314, PHYS 401, PHYS 403, PHYS 409, PHYS 410, PHYS 415

Seçmeli derslerinin blok olarak alınması öğrenciye tavsiye edilir.

GED dersleri ile ilgili açıklamalar:

Fizik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 6 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.

GED dersleri;

- 1 adet "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler: A" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler: B" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler: C" alanından,

- 1 adet "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,

- 1 adet "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından,

alınmalıdır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr