Program Hakkında

Rekabetin çok yoğun olduğu günümüzde başarıya ulaşmak lojistik faaliyetlerin ne denli etkin yapıldığına bağlıdır. Giderek gelişen tedarik zinciri anlayışı ve küresel tedarik zincirleri, başarıyı zinciri oluşturan firmalar arası lojistik faaliyetlerde aramaktadır. Bu program lojistik alanında çalışmak isteyen öğrencilere konu ile ilgili en yeni teknik ve gelişmeleri öğretmektedir. Bu program çerçevesinde tedarik zinciri stratejisi ve konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepo ve depoculuk, malzeme elleçleme ve paketleme gibi konular kapsanmaktadır.