2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 603Siyaset Teorisi3037.5
PSIR 601Araştırma Yöntemleri3037.5
PSIR 631Uluslararası İlişkiler Teorileri3037.5
ELEC 001Seçmeli Ders I3037.5
Toplam 30
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ELEC 002Seçmeli Ders II3037.5
ELEC 003Seçmeli Ders III3037.5
PSIR 695Seminer0007.5
PSIR 605Karşılaştırmalı Siyaset3037.5
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 697Yeterlilik Sınavı00030
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 698Tez Önerisi00030
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 699Doktora Tezi00030
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 699Doktora Tezi00030
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 699Doktora Tezi00030
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 699Doktora Tezi00030
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
PSIR 602Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular3037.5
PSIR 604Türk Siyasi Hayatı3037.5
PSIR 631Uluslararası İlişkiler Teorileri3037.5
PSIR 632Uluslararası Güvenlik3037.5
PSIR 633Etik ve Uluslararası İlişkiler3037.5
PSIR 634Uluslararası Politik Ekonomi3037.5
PSIR 635Dış Politika Analizi3037.5
PSIR 636Türkiye’de Dış Politika Yazını3037.5
PSIR 637Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar3037.5
PSIR 638Enerji Jeopolitiği ve Politikaları3037.5
PSIR 641Toplumsal Hareketler3037.5
PSIR 642Kamuoyu ve Seçmen Davranışı3037.5
PSIR 643Milliyetçilik ve Vatandaşlık3037.5
PSIR 644Devlet3037.5
PSIR 645Bölgesel Çalışmalar3037.5
PSIR 646Karşılaşmalı Siyasette Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar3037.5
PSIR 651Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Kavramlar3037.5
PSIR 652Türk Siyasal Düşüncesi3037.5
PSIR 653Türkiye’nin Politik Ekonomisi3037.5
PSIR 661Avrupa'da Yönetişim3037.5
PSIR 662Avrupa Bütünleşmesinin Politik Ekonomisi 3037.5
PSIR 663AB’nin Dış İlişkileri3037.5
PSIR 664Avrupa Bütünleşme Kuramları3037.5
PSIR 665Avrupa’da Ulusaldan Ulus-üstü Yönetişime3037.5
PSIR 666AB Yönetişiminin Meşruiyeti3037.5
PSIR 667Avrupa Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar3037.5
PSIR 668Avrupa Diplomasisi ve Askeri Tarihi3037.5
PSIR 671Siyaset Felsefesinde Tartışmalar: Özgürlük, Yurttaşlık, Demokrasi3037.5
PSIR 672Modernite ve Eleştirileri 3037.5
PSIR 673Kant’tan Habermas’a Eleştirel Kuram3037.5
PSIR 674Liberalizm ve Eleştirileri3037.5
PSIR 675Siyasal Düşünce ve Edebiyat3037.5
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

* Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler toplam yirmi bir İEÜ kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi almakla yükümlüdür, Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler de en az kırk iki İEÜ kredisinden on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi almakla yükümlüdür.

* Kayıtlı ve ders aşamasındaki tüm öğrenciler yeni programa tabidir.

* Anabilim Dalı Başkanı ve Danışman onayı ile öğrenciler yüksek lisans dersleri arasından seçmeli ders alabilirler.

 

Doktora Yeterlilik Sınavı

Doktora derslerimiz, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyaseti başlığı altındaki dört temel uzmanlık alanı altında sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, ders dönemi boyunca her bir uzmanlık alanından en az bir ders almak zorundadır.

Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak için her öğrenci bu alanların en az ikisinde yeterliliğini ispatlamalıdır. Yeterlilik sınavı bölümün web sitesinde ilan edilen okuma listelerini temel alarak yılda iki kez, Mayıs ve Aralık aylarında yapılır. Tüm listeler alanında uzman hocalar tarafından hazırlanmıştır ve sınav için kapsamlı bir kılavuz olmaktan ziyade giriş niteliğinde bir çerçeve sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Yazılı sınava ek olarak öğrenciler bir sözlü sınava da alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlar aynı hafta içinde yapılmaktadır.

Seminer ve Doktora Kolokyumu

Tüm öğrenciler, seçtiği uzmanlık alanından bir hocanın açtığı PSIR 695 kodlu Seminer dersine kayıtlanmak zorundadır. Seminer dersi Başarılı/Başarısız notları ile değerlendirilir. Tüm öğrencilerin yaptıkları çalışmaları dönem sonunda Lisansüstü Koordinatörü tarafından organize edilecek olan Doktora Kolokyumu’nda sunmaları beklenmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr