Program Hakkında

Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, tıbbi ekipman ve teşhis cihazları, enerji sistemleri, tasarım ve imalat uygulamaları yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine getiremezler.

Yazılım Mühendisleri kullanıcı ihtiyaçları, maliyet kısıtları, teknik ve ekonomik yapılabilirlik, güvenilirlik, emniyet, bakım-onarım kolaylığı, ürün kalitesi ve zamanında teslim vb. faktörleri göz önüne alarak mühendislik biliminin sistem yaklaşımıyla en etkin yazılımı geliştirmekle sorumludurlar. Bunun için çok güçlü teknolojik ve mühendislik alt yapısının yanı sıra, önemli projelerin hayata geçirilmesinde, iletişim ve yönetim becerilerinin de üst düzeyde olması gerekmektedir.

Bu açıdan İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde disiplinler arası bir eğitim felsefesi benimsenmiştir: Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde bilgisayar bilimlerinin uzmanlık, bilgi ve deneyimlerini bir potada birleştirerek matematik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerin de katkısıyla mezunlarının sektörde aranan mühendisler olmasını sağlayacak bir eğitim programı oluşturulmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Lisans programı, mühendislik prensiplerini, yazılım tasarımını en yüksek standartlarda uygulayacak mühendisleri yetiştirmek üzere öngörülmüştür.