Program Hakkında

Hukuk lisans programı esnasında öğrenilen bilgiler, günümüzde teknolojinin ve buna bağlı olarak ekonominin gelişimi nedeniyle hukuki problemlerin çözümünde yeterli olamamaktadır. Buna bağlı olarak çağa ayak uydurmak amacı ile değişen kanunların yeniden incelenip değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı, geniş seçmeli ders içerikleri ile öğrencinin kendi ilgi alanlarına göre şekillendirebileceği öğrenci odaklı bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler bu sayede gelişmeleri yakından takip edebilme ve uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak daha iyi kariyer olanaklarına sahip olma olanağını elde edebilecektir.

Program başta Ticaret Hukuku olmak üzere Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Devletler Özel Hukuku Anabilim Dallarını içermektedir. Bunun yanı sıra Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Taşıma Hukuku, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku, Çevre Hukuku, Sigorta Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hukuku gibi özel uzmanlık gerektiren hukuk dallarına ilişkin dersler de sunularak öğrencilere meslek hayatlarında disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir.