Program Hakkında

İlk ve Acil Yardım programının amacı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, etkin iletişim kuran, ekip içerisinde çalışabilme becerisi yüksek, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Acil Tıp Teknikerleri (Paramedikler) hastane dışı hasta ve yaralılara tıbbi bakım sağlamak amacıyla eğitim almaktadırlar. Tıbbi ya da travmatik acil durumlarında ambulans ile hastaları taşır, bakımını yapar, kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesindeki protokolleri ve hekim tarafından onaylanan ilaçları uygular. Ayrıca temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlar.
Acil Tıp Teknikerlerleri; 112’lerde, hava (helikopter - uçak) ve deniz ambulanslarında, özel ambulans şirketlerinde, itfaiyede (AKS-110),  Üniversite, kamu ya da özel hastanelerin triyaj ve acil servislerinde istihdam edilmektedirler.
Temel yaşam desteği (CPR) , ventilasyon, oksijen verilmesi, temel havayolu yönetimi, Otomatik eksternal defibrilasyon (AED) , defibrilasyon ,  EKG değerlendirme , spinal immobilizasyon,  vital bulgular, bandajlama / atelleme uygulayabilir . Buna ek olarak, entübasyon , intravenöz  yol açmak  ve  protokollerinde yer alan  acil ilaçları uygulayabilmektedir.
Önkoşul; Bu bölüme gelecek öğrencinin lise, sağlık meslek lisesi mezunu veya eşdeğer okul mezunu olması, fiziksel ve ruhsal yönden sağlam olması ve insanlara yardım etmeyi gönülden istemesi gerekir.
Eğitim programı; sınıf içi teorik ve pratik eğitim; hastane- klinik uygulama; ve bir ambulansta denetimli alan stajı gibi kısımları içerir.  Pratik eğitim sırasında öğrencilere maket üzerinde veya örnek olay analizlerinde kendileri de rol alarak acil tıbbi durumda karşılaşabilecekleri akut fizyolojik,  psikolojik ve kritik değişiklikleri ve klinik belirtilerin neler olduğunu öğrenirler. Eğitim kadrosu bu alanda öncü olmuş, yıllarca paramedik eğitiminde yer almış deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
Öğrencilerin güvenli ambulans sürüş teknikleri konusunda eğitim alabilmeleri için ilk eğitim öğretim yılı sonuna kadar ehliyet alma zorunluluğu da vardır.
İlk ve Acil Yardım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “İlk ve Acil Yardım Teknikeri Ön Lisans Diploması” verilir
Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey geçiş imkanı olan okullar hemşirelik fakülteleri, sağlık kurumları yöneticiliği bölümü ve acil yardım ve afet yönetimi bölümleridir.
Paramedik olmak ister misiniz?
Çünkü Paramediklerin hepsi mezuniyetlerinden çok kısa süre sonra istihdam edilmektedirler.
Çünkü Paramedik; hastane dışı uygulamaları ile hayat kurtaran sağlık çalışanıdır.
Çünkü Paramedik; Paramedik programlarında eğitici olmak için lisans tamamlama yolunda ilk adımı atandır.
Çünkü Paramedik; Ambulans içerisindeki ekip lideri olma vasfını kazanmaktadır.