Program Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın (ISG YL) amacı İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri çalışma hayatında uygulayabilecek ve bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi ve yetkinliğine sahip iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanları yetiştirmektir. Program aynı zamanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu işyeri hekimleri  ile az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak B Sınıfı ehliyete sahip iş güvenliği uzmanların yetişmesine katkıda bulunacaktır.