2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
TGT 101Tıbbi Görüntüleme I 3667
TGT 103Tıbbi Fizik 3034
TGT 105Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 2023
TS 101Anatomi2024
TS 103Fizyoloji2024
ING 101İngilizce I3033
TRH 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
TGT 102Tıbbi Görüntüleme II 3668
TGT 104Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma 3035
TGT 106Radyolojik Anatomi 2024
ING 102İngilizce II3033
ELEC 001Seçmeli Ders I2023
TRK 100Türk Dili4044
TS 120İlk Yardım2023
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
TGT 201Tıbbi Görüntüleme III 3879
TGT 203Nükleer Tıp 3035
ELEC 002Seçmeli Ders II2023
ELEC 003Seçmeli Ders III2023
ELEC 004Seçmeli Ders IV2023
ELEC 005Seçmeli Ders V2023
MYST 100Staj0004
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
TGT 202Tıbbi Görüntüleme IV 2868
TGT 204Radyoterapi 2023
MYST 200Staj0004
ELEC 006Seçmeli Ders VI2023
ELEC 007Seçmeli Ders VII2023
ELEC 008Seçmeli Ders VIII2023
ELEC 009Seçmeli Ders IX2023
ELEC 010Seçmeli Ders X2023
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BLG 153Bilgisayar Entegre Ofis Programları I2023
BLG 154Bilgisayar Ofis Programları II2023
HUK 134Sağlık Hukuku2024
HUK 231Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası2024
HUK 255Hasta Hakları2023
RTV 112Uygarlık Tarihi2023
SA 110Kültürel Etkinlikler2023
TDS 208Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2023
TDS 214Yazılı Anlatım2023
TGT 205Radyobiyoloji 2023
TGT 206Radyolojide Kalite2023
TGT 207Radyoloji Tarihi 2023
TGT 208Tıbbi Görüntülemede Örnek Olgu Analizi2023
TGT 209İleri BT ve MR Teknikleri2023
TGT 210Radyosyon Kazaları 2023
TS 102Farmakoloji2024
TS 104Sağlık Hizmetlerinde İletişim 1224
TS 111Temel Kimya2023
TS 202Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü2023
TS 204Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2023
TS 205Meslek Etiği2023
TS 206Sağlıkta Araştırma Teknikleri2023
TS 207Sağlık Finansmanı2023
TS 208Sağlığın Geliştirilmesi Projeleri2023
TS 209Çevresel Düzenleme2023
TS 213Çevre Koruma2023
TS 217Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma2023
TS 219Sağlık Yönetimi3035
TS 220Hastalık Bilgisi2023
TS 221Eleştirel Düşünme2023
TS 223Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri2023
TS 225Akılcı İlaç Kullanımı2023
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr