Program Hakkında

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın temel amacı; sağlık hizmetleri alanında kaliteyi arttırmak amacıyla; sağlık alanındaki her türlü dokümanın (bireysel sağlık kayıtları, sağlık kurumları ile ilgili verileri içeren belgeler vb.) kayıtlarının bilimsel kurallara uygun olarak tutulması, organize edilmesi ve bunlara erişimin sağlanması için bilgi ve belge organizasyonunda görev alacak; kalifiye, iletişimi ve sorumluluk duygusu kuvvetli, sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren ve çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek özellikler taşıyan mezunlar yetiştirmektir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerine; bilgisayar programları, klavye teknikleri, tıp kütüphaneciliği, büro yönetimi, yazışma teknikleri ve sekreterlik hizmetleri gibi konularda dersler verilecektir. Ayrıca, programın öğrencileri Üniversitemizin anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında eğitim uygulamaları yapma fırsatına sahip olacaklardır.

Bu programdan mezun olan öğrencilere Ön Lisans Diploması ve “Tıbbi Sekreter” ünvanı verilir.

Mezunlarımız; kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, sağlık sigorta şirketlerinin, tıbbi malzeme ve ilaç firmalarının hastane kütüphanelerinde, sağlık kurumu arşivlerinde, klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimleri başta olmak üzere çeşitli birimlerinde çalışma imkanı bulacaklardır.

Programlardan mezun olanların, ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.