Program Hakkında

Günümüz ekonomik koşullarında işletmelerin müşteri değeri yaratabilmesi ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi iş dünyasının en önemli gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Pazarlama programı, sürdürülebilir marka, satış ve değer yaratma amacına katkıda bulunacak, satış ve pazarlamadaki yeni gelişme ve kavramları bilen ve uygulayabilen, satış stratejileri konusunda gerekli bilgi ve becerilere ve etik değerlere sahip, nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz nitelikli bir pazarlama araştırması yapma, marka kimliği oluşturma ve marka yönetme, pazarlama planı hazırlama, ürün geliştirme ve yönetme, perakende sekötürndeki yenilikler, reklamcılık, satış yönetimi, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Program müfredatı; pazarlamadaki akademik ve sektörel ilerlemelerin hem ulusal hem de küresel boyutta takibiyle güncel tutulmaktadır.