Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
LAW 101Hukuka Giriş3037
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
HUK 103Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku3035
TRH 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2021
TRK 101Türk Dili I2021
LAW 103Anayasa Hukukuna Giriş3036
LAW 202Anglo-Sakson Hukuk Sistemi3035
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
Toplam 30
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 104Aile Hukuku3035
HUK 106Türk Anayasa Hukuku3034
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
TRH 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2021
TRK 102Türk Dili II2021
ECON 100Ekonominin İlkeleri3036
HUM 100Felsefe ve Etik3036
HUK 102Roma Hukuku3033
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 203Ceza Hukuku Genel Hükümler I3035
HUK 205İdare Hukuku I3035
HUK 201Borçlar Hukuku Genel Hükümler I3036
PSIR 207Siyaset Bilimine Giriş3036
ELEC 001Seçmeli Ders I3034
HUK 207Uluslararası Kamu Hukuku3034
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 202Borçlar Hukuku Genel Hükümler II3036
HUK 206Ticari İşletme Hukuku3036
HUK 212İdare Hukuku II3034
HUK 214Ceza Hukuku Genel Hükümler II3034
LAW 204İnsan Hakları Hukuku3037
HUK 216Genel Kamu Hukuku3033
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 301Borçlar Özel Hukuku3035
HUK 303Medeni Usul Hukuku I3035
HUK 305Ortaklıklar Hukuku3034
HUK 307Eşya Hukuku I3035
ELEC 002Seçmeli Ders II3035
HUK 204İdari Yargılama Hukuku3036
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 302Ceza Özel Hukuku3035
HUK 304Medeni Usul Hukuku II3035
HUK 306Kıymetli Evrak Hukuku3034
HUK 308Miras Hukuku3035
HUK 312Eşya Hukuku II3034
HUK 314Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi3033
HUK 410Vergi Hukuku3034
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 401İş Hukuku I3034
HUK 403Ceza Usul Hukuku I3034
HUK 405Deniz Ticaret Hukuku3034
ELEC 003Seçmeli Ders III3033
HUK 411İcra ve İflas Hukuku I3034
LAW 470Avrupa Birliği Hukuku3036
ST 401Hukuk Stajı0005
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 404Sigorta Hukuku3034
HUK 408İcra ve İflas Hukuku II3034
ELEC 004Seçmeli Ders IV3034
LAW 406Rekabet Hukuku3036
HUK 414Ceza Usul Hukuku II3034
HUK 416İş Hukuku II3034
HUK 208Uluslararası Özel Hukuk3034
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
HUK 200Türk Hukuk Tarihi3034
HUK 210Vakıflar Hukuku3034
HUK 250Spor Hukuku3034
HUK 300Noterlik Hukuku3034
HUK 310Sosyal Haklar3034
HUK 330Vergi Ceza Hukuku3034
HUK 350Uluslararası Ceza Hukuku3034
HUK 400Avukatlık Hukuku3034
HUK 412Perakende Hukuku3036
HUK 420İnfaz Hukuku3034
HUK 450Kamu İcra Hukuku3035
HUK 460Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)3034
HUK 462Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)3034
HUK 464Enerji Hukuku3034
HUK 466Toplu İş Hukuku3034
HUK 467Sağlık Hukuku3034
HUK 469Bilişim Hukuku3034
HUK 470Çevre Hukuku3034
HUK 471Kriminoloji3034
HUK 475Fikri Mülkiyet Hukuku3034
HUK 476Medya Hukuku3034
HUK 477Tüketici Hukuku3034
HUK 478Cinsiyet ve Hukuk3034
HUK 480Adli Tıp3034
HUK 481İmar Hukuku3034
HUK 482Sermaye Piyasası Hukuku3034
HUK 483Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler3035
HUK 484İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları3034
HUK 486Anayasa Yargısı3035
HUK 487Kamu Hukukunun Temel Kavramları3034
HUK 488Taşıma Hukuku3034
HUK 489Sosyal Güvenlik Hukuku3034
HUK 490Türk Anayasa Tarihi3034
HUK 491Vergi Hukuku Özel Hükümler3034
HUK 492Yargı Etiği3034
LAW 315Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 3034
LAW 320Milletlerarası Satım Sözleşmesi3034
LAW 325Sağlık Hukuku3035
LAW 335Enerji Hukuku3034
LAW 345Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 3035
LAW 350Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler3034
LAW 355Türk Vergi Sistemi 3034
LAW 366Karşılaştırmalı Kamu Hukuku3034
LAW 465Yabancılar Hukuku3034
PSIR 240Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi3035
TİCARET HUKUKU - Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
LAW 290Ekonomi Hukuku3036
LAW 315Hukuksal Açıdan İş Sağlığı İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 3034
LAW 444Fikri Mülkiyet Hukuku3035
LAW 325Sağlık Hukuku3035
HUK 464Enerji Hukuku3034
LAW 345Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 3035
LAW 461Uluslararası Ticari Terimler ve Dokümantasyon3034
LAW 462Uluslararası Ödemeler Hukuku3034
HUK 412Perakende Hukuku3036
HUK 462Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)3034
HUK 475Fikri Mülkiyet Hukuku3034
HUK 477Tüketici Hukuku3034
HUK 479Bankacılık Hukuku3034
HUK 484İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları3034
HUK 300Noterlik Hukuku3034
HUK 210Vakıflar Hukuku3034
HUK 482Sermaye Piyasası Hukuku3034
HUK 488Taşıma Hukuku3034
BA 221Finansal Muhasebe3035
LAW 335Enerji Hukuku3034
HUK 467Sağlık Hukuku3034
ULUSLARARASI HUKUK - Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
LAW 330Uluslararası Deniz Hukuku3034
LAW 410Uluslararası Çalışma Hukuku3035
LAW 464Uluslararası Para ve Finans Hukuku3036
LAW 310Avrupa Birliği Rekabet Hukuku3034
LAW 320Milletlerarası Satım Sözleşmesi3034
LAW 309Medya Hukuku3036
LAW 472Uluslararası İnsancıl Hukuk3034
HUK 350Uluslararası Ceza Hukuku3034
HUK 460Milletlerarası Satım Sözleşmeleri (CISG)3034
LAW 404Milletlerarası Usul Hukuku ve Tahkim3034
LAW 465Yabancılar Hukuku3034
LAW 463Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (ADRM)3034
HUK 483Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler3035
KAMU HUKUKU - Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
LAW 340Sermaye Piyasası Düzenlemeleri3034
LAW 350Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler3034
HUK 200Türk Hukuk Tarihi3034
HUK 310Sosyal Haklar3034
HUK 420İnfaz Hukuku3034
HUK 466Toplu İş Hukuku3034
HUK 470Çevre Hukuku3034
HUK 471Kriminoloji3034
HUK 476Medya Hukuku3034
HUK 478Cinsiyet ve Hukuk3034
HUK 480Adli Tıp3034
HUK 481İmar Hukuku3034
HUK 469Bilişim Hukuku3034
HUK 400Avukatlık Hukuku3034
HUK 250Spor Hukuku3034
LAW 355Türk Vergi Sistemi 3034
HUK 450Kamu İcra Hukuku3035
LAW 366Karşılaştırmalı Kamu Hukuku3034
HUK 330Vergi Ceza Hukuku3034
HUK 486Anayasa Yargısı3035
HUK 487Kamu Hukukunun Temel Kavramları3034
HUK 489Sosyal Güvenlik Hukuku3034
HUK 490Türk Anayasa Tarihi3034
HUK 491Vergi Hukuku Özel Hükümler3034
HUK 492Yargı Etiği3034
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Öğrencilerimiz kural olarak mezun olabilmek için seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden 4 adet almak zorundadırlar (Bunların en az 2 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer derslerinden  bölüm seçmelisi olmak zorundadır).

2019/2020 Bahar dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

HUK 102 – Roma Hukuku

Bu ders 4.dönemden 2.döneme alınmış. Bu dersten başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdürler. 2019-2020 öğretim yılında 1. Sınıfı tekrar eden öğrenciler ve ilk kez 2. Sınıf olan öğrenciler bu dersi almakla yükümlü değildir. Bu dersi üst sınıf dersi olarak alan ve başarısız olan öğrenciler, bu ders yerine HUK veya LAW kodlu bir seçmeli ders almakla yükümlüdür. Bu dersi üst sınıf dersi olarak alan ve başarılı olan öğrenciler için bu ders 1 adet HUK kodlu seçmeli dersine sayılacaktır.

HUK 104 – Aile Hukuku

Bu dersin AKTS kredisi 5 olarak değişmiştir. Bu dersi alıp başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

HUK 106 – Türk Anayasa Hukuku

Bu dersin AKTS kredisi 4 olarak değişmiştir. Bu dersi alıp başarısız olan ve alması gerektiği halde almayan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

HUK 216 – Genel Kamu Hukuku

Bu ders öğretim planına yeni eklenmiştir. 2019-2020'de ilk defa 2. Sınıf olan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdürler. (2. Sınıfı tekrar eden öğrenciler yükümlü değildir.)

2020/2021 Güz dönemi itibari ile yapılan öğretim planı değişikliği nedeni ile öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir;

LAW 101:

Bu dersin AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

IEU 100- Oryantasyon ve Kariyer Planlama

Bu dersin adı ve AKTS kredisi değişmiştir.Bu dersi alıp başarısız olan öğrenciler yeni haliyle almakla yükümlüdürler.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Seçmeli Ders Adetleri
- 2018-2019 öğretim yılından itibaren Hukuk Fakültesinde öğrenime başlayacak olan öğrenciler ile 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 2.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için seçmeli ders havuzunda yer alan derslerden 4 adet almak zorundadırlar (Bunların en az 2 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır).
- 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 3.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için 5 adet seçmeli ders almak zorundadırlar. Bunların en az 3 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden olmak zorundadır. Bunun dışında 2 adet serbest seçmeli ders seçilebilir (Serbest seçmeli dersler, eğitim dili İngilizce/Türkçe olan programlardan fakülte içi veya fakülte dışı olabilir.)
- 2018-2019 öğretim yılında ilk kez 4.sınıf olacak öğrenciler mezun olabilmek için 8 adet seçmeli ders almak zorundadırlar. Bunların en az 5 adedi LAW kodlu veya İngilizce işlenen ve Hukuk Fakültesi seçmeli ders havuzunda bulunan diğer bölüm seçmeli derslerinden bölüm seçmelisi olmak zorundadır. Bunun dışında 3 adet serbest seçmeli ders seçilebilir (Serbest seçmeli dersler, eğitim dili İngilizce/Türkçe olan programlardan fakülte içi veya fakülte dışı olabilir.)

Seçmeli Ders Havuzları
Bölüm seçmeli dersleri “Business Law (Ticaret Hukuku)”, “International Law (Uluslararası Hukuk)” ve “Public Law (Kamu Hukuku)” olmak üzere üç başlık altında gruplandırılmaktadır. Bir grupta yer alan derslerden en az üç adet ders alan öğrenciye sertifika verilecektir.

İNGİLİZCE DERSLER :Derslerin eğitim dili İngilizcedir.

İngilizce Ders Oranı: 101/240=%42,08

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr