Program Hakkında

İstatistiksel analiz, stokastik modelleme ile birlikte modern bilimsel düşüncenin temel araçlarından birisidir. İstatistiksel teknikler; elde edilmiş olan veriden doğru ve tutarlı sonuçlar elde etme gerekliliğinden ötürü, işletme, ekonomi, bilgisayar, tıp, aktüerya, yönetim gibi birçok alanda yarar sağlamaktadır.

İstatistik bilimine olan ihtiyacın ardındaki faktörlerden birisi istatistiğin hem teorik hem de uygulamalı doğasıdır. Uygulamalı istatistik, ilgili stokastik olgunun yorumlanması ve kontrol edilmesi aşamasında araştırıcılar ve yöneticiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Teorik istatistik, ileri düzey matematiksel ve hesaplama yöntemlerinden yararlanarak yeni prosedürler sunmaktadır.

Bu programın amacı, öğrencileri istatistik ve olasılık teorisi ve uygulamalı istatistik alanlarında yetiştirmektir. Öğrenciler; teorik istatistik veya istatistiksel kalite kontrol, biyoinformatik, biyoistatistik, istatistiksel güvenilirlik, ekonometri gibi uygulamalı istatistiğin herhangi bir alanına yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Öğrencileri akademik kariyere hazırlama ve bilimin çeşitli alanlarında araştırma yapabilme yeteneğini kazandırma programın amaçları arasındadır. Öğrencilere danışmanlık, endüstri ve sanayi firmaları tarafından ihtiyaç duyulan istatistik alanında da bilgi aktarımı sağlanmaktadır.