Program Hakkında

İnşaat sektörü Türkiye’nin büyüme perspektifi ve 2023 hedefleri doğrultusunda çok büyük bir öneme sahiptir. Son zamanlarda kendine bağlı birçok alt sektörü harekete geçirerek büyümenin istikrarını sağlayan önemli ve stratejik bir sektör haline gelmiştir. İnşaat sanayi, hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli dinamik bir gelişim içindedir.

Çok amaçlı kullanılan yapıların, can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur. İnşaat teknolojisi alanında yeterli eğitimin verilememiş olması, bu sektörün iş gücünde vasıfsız elemanların çalışmasına neden olmakta ve bu durum üretimde kaliteyi düşürmektedir.

“İnşaat Teknolojisi” programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak, teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu bilgi ve becerileri azami oranda kullanabilen “İnşaat Teknikeri” yetiştirmektir. Programın, sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle; “İnşaat Teknolojisi Programı” yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim hizmetleri sunacaktır. Amacımız; mezun olan öğrencilerimizin ilgili sektör alanında mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip, yaratıcı, yenilikçi, araştıran, ülke ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.