Program Hakkında

“Grafik Tasarımı” programı, grafik tasarım öğrencilerini, öğrenim süreleri boyunca tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, grafik tasarım uygulamalarında sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Grafik tasarım uygulama alanları gündelik hayatımızın içerisinde geniş yer tutmaktadır. Başta kültür sanat hayatımız ve sosyal aktiviteler olmak üzere her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sunum ve görsel malzemelerinin düzenlenmesinde belirleyici disiplindir. Hergün karşılaştığımız billboard, afiş, broşür, dergi, katalog, gazete gibi basılı materyallerin yanında, internet siteleri, dijital reklam filmleri ve etkileşimli medyaların tümünde görsel düzenlemeleri belirlemektedir.

“Grafik Tasarımı” programı; yoğun rekabetin yaşandığı sektörde, hızlı tepki verebilen,  yaratıcı anlatım geliştirebilen, etkili iletişim becerilerine sahip, müşteri ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, operasyonel düzeydeki faaliyetlere hakim, ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla grafiker ve web tasarımcıları yetiştirir. Mezunlarımız "Grafik Tasarım Teknikeri" ünvanı ile çalışma hayatlarına adım atarlar.

Bu nedenle; “Grafik Tasarımı” yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gerektirdiği çağdaş öğretim yöntemlerine dayanan, mesleki beceriler kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktadır. Amacımız; mezun olan öğrencilerimizin ilgili sektör alanında mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip; yaratıcı, yenilikçi, araştıran, ülke ve mesleğin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştiren, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.