Program Hakkında

Ekonomi Bölümü’nün misyonu öğrencilere günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek; hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Bölümümüzün ana hedefi Türkiye’nin en iyi beş ekonomi bölümü arasında kabul edilmektir. Bunun için verdiğimiz eğitimin kalitesi ve yaptığımız araştırmaların bilime olduğu kadar dünya ve Türkiye ekonomik gündemine katkısı önemlidir. Kısa ve orta vadede yayın hedefimizi öğretim üyesi başına yılda 0.5 indeksli yayın (SSCI) olarak belirledik.