Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, genelde psikoloji ve özelde ise deneysel metodoloji ile ilgili kavram, kuram ve teknoloji bilgisine sahip, psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilen mezunlar vermeyi amaçlayan bir programdır.