Program Hakkında

Muhasebe ve Denetim lisans programının amacı, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış, tüm dünyada faaliyet gösterebilecek, mesleki yabancı dil bilgisi de olan uzmanlar yetiştirmektir.