2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
ELEC 001Seçmeli Ders I3037.5
ELEC 002Seçmeli Ders II3037.5
ELEC 003Seçmeli Ders III3037.5
POOL 008Teori Havuzu3037.5
Toplam 30
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 695Seminer0007.5
ELEC 004Seçmeli Ders IV3037.5
ELEC 005Seçmeli Ders V3037.5
POOL 009Sistem Havuzu3037.5
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 697Bilgisayar Mühendisliğinde Bireysel Çalışmalar00030
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 698Bilgisayar Mühendisliğinde Tez Önerisi00030
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 699Tez00030
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 699Tez00030
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 699Tez00030
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 699Tez00030
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 532Uygulamalı Kuantum Makine Öğrenmesi3037.5
CE 601İleri Algoritmalar3037.5
CE 602İleri Bilgisayar Mimarisi 3037.5
CE 603İleri Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri3037.5
CE 604İleri Bilgisayar Grafiği3037.5
CE 605Kablosuz Sensör Ağları3037.5
CE 606Video Kodlama ve Kod Çözme3037.5
CE 607Bilgi Güvenliği3037.5
CE 608Eşzamanlı Sistemlerin Formal Spesifikasyonu ve Doğrulanması3037.5
CE 609İleri Nümerik Analiz3037.5
CE 610Seyrek Yaklaşım Algoritmaları3037.5
CE 611Tasarım Şablonları ve Yeniden Kod Düzenleme3037.5
CE 612Yazılım Gelişimi ve Bakımı3037.5
POOL 008 - Teori Havuzu
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 518İleri Hesaplama Kuramı3037.5
CE 601İleri Algoritmalar3037.5
POOL 009 - Sistem Havuzu
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CE 513İleri İşletim Sistemleri3037.5
CE 516İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi3037.5
CE 602İleri Bilgisayar Mimarisi 3037.5
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Lisans derecesi ile doktora öğrenimine kayıtlanan öğrencilerin yukarıdaki programda yer alan derslere ek olarak ayrıca 2 yarıyılda toplam, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nda bulunan ve danışmanlarının uygun göreceği 60 ECTS Kredilik dersleri almaları öngörülmektedir.

Öğrenciler, programdan mezun olmak için gerekli seçmeli derslerini, yukarıdaki seçmeli ders listesinden veya Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programından alabilirler.

İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans sırasında alınan dersler nedeniyle, teori ve sistem havuzlarından alacak dersi kalmayan öğrenciler, almaları gereken herbir havuz dersi yerine bir serbest seçmeli ders alır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr