2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
CG 101Çocuk Gelişimi I3246
CG 103Özel Eğitim I3036
CG 105Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı2236
CG 107Öğrenme ve Öğretme Teknikleri3034
ING 101İngilizce I3033
TRH 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CG 102Çocuk Gelişimi II3035
CG 104Özel Eğitim II2024
CG 106Mesleki Eğitim ve Uygulama I01057
CG 108Çocuk ve Oyun2023
ING 102İngilizce II3033
ELEC 001Seçmeli Ders I1224
TRK 100Türk Dili4044
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CG 201Mesleki Eğitim ve Uygulama II01057
CG 203Anne Çocuk Sağlığı ve İlkyardım3034
CG 205Çocuk ve Drama2235
ELEC 002Seçmeli Ders II3034
ELEC 003Seçmeli Ders III1223
ELEC 004Seçmeli Ders IV2023
MYST 100Staj0004
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
CG 202Mesleki Eğitim ve Uygulama III01057
CG 204Çocuk Ruh Sağlığı3034
CG 206Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 1223
ELEC 005Seçmeli Ders V1223
ELEC 006Seçmeli Ders VI1223
ELEC 007Seçmeli Ders VII2023
ELEC 008Seçmeli Ders VIII2023
MYST 200Staj0004
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BLG 153Bilgisayar Entegre Ofis Programları I2023
BLG 154Bilgisayar Ofis Programları II2023
CG 110Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 1224
CG 112Çocukla İletişim1224
CG 207Okul Öncesi Dönemde Matematik Öğretimi3034
CG 208Çocuklar İçin Rekreasyonel Aktiviteler1223
CG 209Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları3034
CG 210Çocuk, Bilim ve Teknoloji2023
CG 211Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme2023
CG 212Çocuk Hakları ve Koruma 2023
CG 213Çocuk ve Müzik1223
CG 214Çocuk ve Çevre 2023
CG 215Beden Eğitimi 1223
CG 216Davranış Yönetimi 2023
CG 217Çocuk Edebiyatı ve Medya 2023
CG 218Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik2023
CG 219Mesleki İngilizce I 2023
CG 220Mesleki İngilizce II 2023
CG 221Çocuk Beslenmesi 2023
CG 222Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim 2023
RTV 112Uygarlık Tarihi2023
TS 202Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü2023
TS 204Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği2023
TS 205Meslek Etiği2023
TS 206Sağlıkta Araştırma Teknikleri2023
TS 209Çevresel Düzenleme2023
TS 210Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon2023
TS 215İşletme Yönetimi I2023
TS 216İşletme Yönetimi II2023
TS 217Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma2023
TS 220Hastalık Bilgisi2023
TS 221Eleştirel Düşünme2023
TS 225Akılcı İlaç Kullanımı2023
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr