2013-2019 Öğretim Yıllları arasındaki Öğretim Programı


Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
MATH 153Genel Matematik I2236
CHEM 100Genel Kimya2236
ENG 101İngilizcede Akademik Beceriler I2233
SFL 1013İkinci Yabancı Diller I2234
TURK 100Türk Dili4044
IUE 100Oryantasyon ve Kariyer Planlama1012
GBE 100Genel ve Moleküler Biyoloji2236
Toplam 31
1. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
MATH 154Genel Matematik II2236
PHYS 100Genel Fizik I2236
ENG 102İngilizcede Akademik Beceriler II2234
SFL 1024İkinci Yabancı Diller II2234
HIST 100Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi4044
SE 113Programlamaya Giriş 2236
Toplam 30
2. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 201Biyomedikal Mühendisliğine Giriş2235
EEE 205Elektrik Devre Temelleri2235
POOL 003GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler3035
SFL 201İkinci Yabancı Diller III2234
ELEC 001Seçmeli Ders I3035
MATH 240Mühendisler için Olasılık3036
Toplam 30
2. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
EEE 206Elektroniğe Giriş2235
GBE 204İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi2236
POOL 004GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum3034
ELEC 002Seçmeli Ders II3035
SFL 202İkinci Yabancı Diller IV2234
MATH 250Mühendisler İçin Doğrusal Cebir3036
Toplam 30
3. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 301Biyomalzeme2235
ELEC 003Seçmeli Ders III3035
EEE 301İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler3247
POOL 006GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler3034
ELEC 004Seçmeli Ders IV3034
BME 305Biyomedikal Elektronik 2235
Toplam 30
3. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 304Biyomekanik3035
BME 306Biyomedikal Enstrümentasyon2236
EEE 242Sayısal Tasarım2235
ENG 310İngilizce Temel Konuşma Becerileri3034
ELEC 005Seçmeli Ders V3035
ELEC 006Seçmeli Ders VI3035
Toplam 30
4. Yıl Güz Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 401Tıbbi Görüntüleme3036
ENG 410Kariyer gelişimi için İngilizce3034
ELEC 007Seçmeli Ders VII3035
ELEC 008Seçmeli Ders VIII2235
FENG 497Çok Disiplinli Mühendislik Projeleri2236
ST 304Staj (4 hafta)0004
Toplam 30
4. Yıl Bahar Dönemi
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 402Klinik Mühendisliği2235
FENG 498Mühendislik Bitirme Projesi2236
ELEC 009Seçmeli Ders IX3035
ELEC 010Seçmeli Ders X3034
ELEC 011Seçmeli Ders XI3035
ELEC 012Seçmeli Ders XII3035
Toplam 30
Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
BME 302Biyomedikal Mühendisliğinde Güncel Konular 3035
BME 303Elektromanyetik Teori 3035
BME 307Biyosensörler3035
BME 308Tıbbi Bilişim3035
BME 310Biyoenformatiğe Giriş2235
BME 311Hesaplamalı Biyoinformatik2236
BME 315Moleküler Biyofizik3035
BME 368Tıbbi Cihaz ve Ürün Temelleri2235
BME 403Biyomedikal İşaret İşleme 2235
BME 404Biyomedikal Görüntü İşleme2235
BME 405Biyomedikal Optik2235
BME 406Robotik ve Biyomekanik 3035
BME 407Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri3035
BME 408Biyomedikal Polimer Teknolojileri3035
BME 410Biyomedikal Sistem Tasarımı2235
BME 411Radyasyon Fiziği3035
BME 413Biyonanoteknoloji3035
BME 414Nanoteknolojide Karakterizasyon Yöntemleri3035
BME 420PCR-tabanlı Moleküler Tanı2235
CE 302Mikroişlemciler2238
CE 344İleri Otomatik Öğrenme3035
CE 345Otomatik Öğrenmeye Giriş3035
CE 405Biyoenformatik için Programlama3035
CE 470Yapay Sinir Ağlarına Giriş3035
CE 490Dijital Görüntü İşlemeye Giriş3035
EEE 311Kontrol Sistemleri2236
EEE 411Kontrol Sistemleri3035
EEE 413Sayısal İşaret İşleme2236
EEE 461Gömülü Sistem Tasarımı2236
FE 212Akışkanlar Mekaniğine Giriş3036
FE 332Biyokimya3035
GBE 307Biyoteknoloji2236
GBE 310Kök Hücreler3035
GBE 340Hücre Ölüm Mekanizmaları3035
GBE 401Hücre ve Doku Mühendisliği2446
GBE 402Hücresel Terapi ve Rejeneratif Tıp3036
GBE 403Hücre Kültürü Teknikleri2236
GBE 406Gen Kontrolü ve Epigenetik 2236
GBE 407Genomik ve Proteomik2236
GBE 440Gen Terapisi3035
GBE 450İlaç Geliştirme ve Ruhsatlandırma3035
MATH 150Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik3036
MATH 400Biomatematik3037
MATH 462Uygulamalı İstatistik 3037
MCE 303Algılayıcılar ve Eyleyiciler2235
ME 305Akışkanlar Mekaniği2235
MED 220Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri3035
Kısıtlı Seçmeli Dersler
KoduÖnk.Ders AdıTeoriUygulama/LaboratuvarYerel KrediAKTS
Diğer Notlar

Öğrencilerin mezun olabilmesi için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Öğrencilerin mezun olmak için 8 Adet Teknik Seçmeli, 4 Adet Serbest Seçmeli olmak üzere toplam 12 Seçmeli ders alması gerekmektedir.

Teknik seçmeli dersler: En az 2 tanesi BME kodlu dersler olmak üzere AE, BME, CE, CIVE, EEE, FE, GBE, IE, MCE, ME, SE, MATH, PHYS, MED kodlu 2 veya daha üst sınıf derslerinden ve/veya MATH150 seçilebilir.

Serbest seçmeli dersler: GED (Genel Eğitim) ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri hariç olmak üzere üniversite genelinde açılan ve İngilizce olarak verilen lisans düzeyindeki derslerden seçilebilir (serbest seçmeli dersler, teknik seçmeli derslerden de seçilebilir).

Önemli Notlar:

 

1.Alınacak Teknik ya da Serbest seçmeli derslerin AKTS kredilerine dikkat edilmesi önemlidir. Alınması gereken seçmeli ders AKTS kredisinden daha düşük kredili bir seçmeli ders seçilmemesi gereklidir, aksi halde toplamda 240 AKTS’lik ders alma zorunluluğu ihlal edilecek ve mezuniyet koşulları sağlanamayacaktır.

2.Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli ya da GED dersleri seçilirken, seçilecek derslerin izlencesi mutlaka incelenmelidir ve müfredatta alınan ya da alınacak derslerle aynı, benzer ya da daha az kapsamlı olup olmadığı içerik açısından kontrol edilmelidir. Bu tip durumlarda seçilen dersler herhangi bir seçmeli ders (Teknik Seçmeli, Serbest Seçmeli, ya da GED) olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getirmeyecektir. Bu durumda olan dersleri seçmeyiniz. Örnek olarak;  MATH 153 alan ya da alacak bir öğrenci MATH101, MATH102 derslerini seçmeli olarak seçerse bu dersler herhangi bir mezuniyet koşuluna sayılmayacaktır. İkinci bir örnek olarak, SE115 dersi alan bir öğrenci SE113 kodlu dersi seçerse aynı şekilde içerik açısından daha az kapsamlı olduğu için teknik veya serbest seçmeli ders olarak kabul edilmeyecektir. CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik dersini alan bir öğrenci ME 205 Statik dersini alırsa aynı şekilde herhangi bir seçmeli ders yerine sayılmayacaktır. Tereddüt edilen durumlarda öğrenciler danışmanlarından bilgi alabilirler.

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr