Program Hakkında

Günümüz birey ve işletmeleri, iş ve sosyal yaşamlarında öngörülemeyen ve/veya kontrol edilemeyen faktörlerden gelebilecek zararlara karşı kendilerini güven altında hissedebilecekleri, oluşabilecek zararlarını tazmin etme konusunda yetki ve sorumlulukların belirli olduğu ve bu anlamda yasal haklarını kullanmanın zor olmadığı bir ortamın arzu ve beklentisindedir. Bu alandaki riskleri önlemek, etkilerini hafifletmek için türlü önlemler alınsa da riskten korunmanın en etkili yolu riski devretmektir. Yani, sigortalanmaktır. Yaşanan değişimler ve beklentiler nedeniyle ülkemizde sigortacılık sektörü hızla gelişmektedir. Dolayısıyla, mesleki eğitim almış ara eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Sigortacılık programında verilen eğitim ile sigorta şirketlerinde, acenteliklerde, ekspertiz bürolarında görev alacak elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır