Program Hakkında

Çok yönlü iletişim kanallarının etkin kullanımını içeren tanıtım etkinliği, gerek kamu kuruluşları, gerek sivil toplum örgütleri, gerekse şirketler için hayati önem taşımaktadır. Bütçelerde tanıtım kalemine ayrılan payın günden güne arttığına tanık oluyoruz. Çünkü günümüzde bir fikir, bir hizmet ya da bir ürünü meydana getirmek kadar, onun bilinirliğini sağlamak da öncelikli zorunluluklardan biri haline gelmiştir. İletişim Tasarımcısı hedef kitleyi saptamak, yeni iletişim kanalları keşfetmek, yeni anlatım dilleri oluşturmak, bunları kurumsal kimliğin tutarlı bütünlüğü içinde etkili bir biçimde kullanmak konusunda aktif rol üstlenir. İletişim Tasarımcısı, kurum ve kuruluşların zihnindeki imgesini etkili ve kalıcı şekilde oluşturmakla yükümlüdür. Bu açıdan, etkileyici ve vurucu olmak kadar, uzun vadeli hedefler doğrultusunda mesajı derinlemesine ve doyurucu bir biçimde şekillendirmek de önem taşımaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü, enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Görsel İletişim Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla kurulan İletişim Tasarımı Bölümü, eğitim programında illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, ambalaj tasarımı konularında öğretim üyelerinin uzmanlaşmış bilgisine başvururken, öğrenciyi kendi potansiyellerini keşfedip, yaratıcılığını geliştirebileceği uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecinin içine dahil eder. Ayrıca iletişim araçları ve insan arasındaki ilişkinin teorik temelleriyle ilgili sahip olduğu birikim, iletişim kanallarını etkili bir biçimde kullanma, yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturabilme konusunda kendisine rehberlik edecektir.

Bölümümüzde öğrenciler üçüncü yıldan itibaren iki ayrı uzmanlık alanına ayrılmaktadır:

Grafik Tasarımı Uzmanlık Alanı:
Türkiye'de son yıllarda reklamcılık ve kitle iletişim sektörlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu alanlarda görsel iletişim diline hakim profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle bu programda hedeflenen markalaşma çabası içerisinde olan ve tasarım ve modadan beslenen tüketici pazarına yönelik görsel kimlik oluşumunu sağlamak, buna bağlı olarak kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik grafik uygulamalarda yer alabilecek profesyoneller yetiştirmek ve bu alanlarda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak projeler üretmektir.

Multimedya Tasarım Uzmanlık Alanı:
Multimedya Tasarımı öğrencileri 3. yıldan itibaren bilgisayar teknolojisini daha yoğun kullandıkları bir eğitim pratiğini izlerler. Bu programda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında grafik tasarımcılarının çalıştığı sektörlerde yer alabilirler. Ancak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaştıklarından web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif informasyon tasarımı gibi alanlarda da çalışabilirler.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010