DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sistemler ve Kuramlar Yaklaşımıyla Psikoloji Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 416
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders psikoloji biliminin temellerine katkıda bulunan teorilerin ve düşünürleri temel almaktadır. Bu anlamda temel olarak aşağıdaki noktalara odaklanılacaktır. Psikoloji tarihindeki önemli kuramcıların katkılarının tanımlanması. Tarihsel olayların psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişmesine katkısının belirlenmesi. Psikolojideki temel bakış açılarının açıklanması. Psikoloji bilimine yön veren temel tartışma noktalarının açıklanması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikoloji tarihindeki önemli kuramcıların katkılarının tanımlanması.
  • Tarihsel olayların psikolojinin bilimsel bir disiplin olarak gelişmesine katkısının belirlenmesi.
  • Psikolojideki temel bakış açılarının açıklanması.
  • Psikoloji bilimine yön veren temel tartışma noktalarının açıklanması.
Tanımı Ders, bir akademik disiplin olarak psikolojinin tarihindeki temel gelişmelere ve düşünsel evrime odaklanmaktadır. Bu derste, zihne ilişkin olarak düşünce tarihindeki teorilere, alanı etkileyen tarihsel ve sosyal olaylara, psikolojinin nasıl ve ne zaman bir bilim haline geldiğine, psikologların yaşam öykülerine ve “normal” kavramının psikolojiyi ne şekilde etkilediğine ve aynı zamanda psikolojiden nasıl etkilendiğine odaklanılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim felsefesi nedir? Zihin felsefesi nedir? Psikoloji felsefesi nedir? Felsefik bir bildirinin nasıl yazılacağı hakkında bilgilendirme.
2 Freud S. Freud (1911), Formulations on The Two Principles of Mental Functioning. In: Ivan Smith (ed.) Freud-Complete Work). http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_Works.pdf, pp. 2550-2557. S. Freud (1912), A Note on The Unconscious in Psycho-Analysis. In: In: Ivan Smith (ed.) Freud-Complete Work). http://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_Complete_Works.pdf, pp. 2575-2583.
3 Popper'ın Bilim Teorisi ve Freud'a eleştirisi Karl R. Popper (1968), Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. New York: Harper & Row, pp. 33-59.
4 Popper'ın Freud eleştirilerinde Adolf Grünbaum Adolf Grünbaum (1979) Is Freudian Psychoanalytic Theory Pseudo-Scientific by Karl Popper’s Criterion of Demarcation? American Philosophical Quarterly 16(2): 131-141.
5 Davranışçılık J. B. Watson (1994), An Excerpt from “Talking and Thinking”. In: William G. Lycan (ed.) Mind and Cognition: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, (pp. 14-22). Rudolf Carnap (1994), An Excerpt from “Psychology in Physical Language”. In: William G. Lycan (ed.) Mind and Cognition: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, (pp. 23-28).
6 Davranışçılık ve Bilişsel Devrim Eleştirisi Noam Chomsky (1994), Language and Innateness. In: William G. Lycan (ed.) Mind and Cognition: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, (pp. 627-646).
7 Ara Sınav
8 İşlevselcilik: Putnam Hilary Putnam (1994), The Nature of Mental States. In: In: William G. Lycan (ed.) Mind and Cognition: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, (pp. 47-56).
9 İşlevselcilik: Sober Elliott Sober (1994), Putting the Function Back into Functionalism. In: In: William G. Lycan (ed.) Mind and Cognition: A Reader. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, (pp. 97-106).
10 Resmi Tatil
11 Zihnin Modülerliği: Fodor Jerry Fodor (1993). Part III: Input Systems As Modules. The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, pp. 47-101.
12 Evrimsel Psikoloji Cosmides, L. & Tooby, J. (2003) "Evolutionary psychology: Theoretical Foundations," in Encyclopedia of Cognitive Science (London: Macmillan), pp. 5-67. Tooby, J. & Cosmides, L. (2005) "Evolutionary Psychology: Conceptual Foundations," in D. M. Buss (ed.), Handbook of Evolutionary Psychology (New York: Wiley).
13 Psikoloji fiziğe indirgenebilir mi? Jerry Fodor (1974), Special Sciences (Or Disunity of Science as a Working Hypothesis). Synthese 28: 97-115. Jeagwon Kim (1992), Multiple Realization and the Metaphysics of Reduction. Philosophy of Phenomenological Research 52(1): 1-26
14 Psikolojik yasalar var mıdır? Jerry Fodor (1989), Make Mind Matter More. Reprinted In: Brian Beakley and Peter Ludlow (eds.) The Philosophy Mind: Classical Problems/Contemporary Issues, second edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, pp. 409-425. Stephen Schiffer (1991), . Mind, New Series 100(1): 1-17.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
30
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010