DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Evrimsel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 313
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı insan psikolojisinin anlaşılmasında evrimsel psikolojinin oynadığı önemli rolü ortaya koymaktır. Ek olarak, EP dersi ile ayrıntılı bir kuramsal ve görgül bakış derinliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışı ve ürünleri hakkında evrimsel bir açıklama biçimine sahip olacaklardır.
  • İnsan davranışını anlamamızda evrimsel psikolojinin ne şekillerde yardımcı olabileceğine dair örnekler verebilecektir.
  • Adaptasyonist bir bakış açısının insan psikolojisinin anlaşılmasına nasıl katkılarda bulunabildiğini betimleyebilecektir.
  • Karşılaştırmalı metodolojinin önemini tartışabilecektir.
Tanımı Evrimsel psikoloji, psikolojinin bir alt alanı olmaktan ziyade, genel olarak psikoloji hakkında farklı bir düşünme biçimidir. Geleneksel psikoloji oldukça canlı ve zengin bir alan olmakla beraber, “zihinsel desenleme”ye ilişkin olarak kapsayıcı bir kurama sahip olmaması bakımından sıklıkla eleştirilmektedir. Evrimsel psikolojik yaklaşım işte bu eksikliği giderme çabasında bir yaklaşımdır. Ek olarak, geleneksel psikolojinin algı, düşünme, öğrenme, motivasyon, sosyal davranış gibi alanlarında ortaya koyduğu sağlam bilgi birikimi evrimsel perspektiften ele alındığında daha anlamlı hale gelmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Evrimsel Psikolojiyi Doğuran Bilimsel Hareketler Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
2 Evrimsel Psikoloji Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
3 Doğanın Saldırgan Güçleriyle Mücadele: Yaşamkalım Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
4 Kadınların Uzun Süreli Çiftleşme Stratejileri Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
5 Erkeklerin Uzun Süreli Çiftleşme Stratejileri Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
6 Ara Sınav I Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
7 Kısa Süreli Seksüel Stratejiler Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
8 Ebeveynlik Problemleri Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
9 Akrabalık Problemleri Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
10 İşbirlikçi İttifak Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
11 Saldırganlık ve Mücadele Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
12 Ara Sınav II Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
13 Cinsiyetler Arası Anlaşmazlık Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
14 Statü, Prestij ve Sosyal Baskınlık Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
15 Birleşmiş Evrimsel Psikolojiye Doğru Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
16 Final Buss, D. M. ( 2012). Evolutionary Psychology: New Science of the Mind, International Edition. New York: Pearson.
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.
Diğer Kaynaklar Pinker, Steven (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. New York: VikingJournal of Human Evolution and Behavior Journal of Human Nature.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010