DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Psikolojide Okuma ve Yazma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 100
Güz
2
2
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Psikoloji eğitim ve öğretimi sürecinde öğrencilerin gereksinim duydukları yazma okuma ve ifade etme temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik bir derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikolojide çığır açmış, klasik çalışmalar hakkında bilgiye sahip olacak
  • APA stilinde basit metinler yazabilecek
  • PowerPoint’te etkili bir biçimde sunum hazırlayabilecek,
  • Reaksiyon metinleri yardımıyla fikirlerini beyan edebileceklerdir.
Tanımı Bu ders, psikoloji eğitim ve öğretimi sürecinde öğrencilerin gereksinim duydukları sunum hazırlama, yazma, okuma ve ifade etme temel bilgi ve becerilerin kazandırılması üzere düzenlenmiştir. Ders kapsamında öğrencilerin ofis programlarından PowerPoint’i etkili bir biçimde kullanabilmeleri, psikolojiye ilişkin klasik çalışmalar hakkında okumalar yapmaları, yaptıkları okumalara ilişkin reaksiyon metinleri oluşturmaları ve bunları APA stilini kullanarak düzenleyebilmeleri ve sunabilmeleri konuları yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojide Okuma ve Yazma’ya giriş. Barnet, S. & Bedau, H. (1993). Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings. NY: Bedford Books.
2 Sunum teknikleri. Barnet, S. & Bedau, H. (1993). Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings. NY: Bedford Books.
3 APA stilini kullanarak reaksiyon yazısı yazma. “One brain or two?” üzerine okuma ve yazma. “To sleep, no doubt to dream…” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
4 “Acting as if you are hypnotized.” üzerine okuma ve yazma. “It’s not just about salivating dogs!” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
5 “Little emotional Albert.” üzerine okuma ve yazma. “Knock wood!” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
6 ARASINAV
7 “See aggression, do aggression…” üzerine okuma ve yazma. “Making a good impression.” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
8 “Discovering love.” üzerine okuma ve yazma. “Out of sight, but not out of mind.” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
9 “Born first, born smarter?” üzerine okuma ve yazma.“A prison by any other name…” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
10 “I can see it all over your face!” üzerine okuma ve yazma. “The one, the many.” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
11 “Learning to be depressed.” üzerine okuma ve yazma. “Who is crazy, anyway?” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
12 “Are you a natural?” üzerine okuma ve yazma.. “Projections of who you are.” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
13 “Choosing your psychotherapist.” üzerine okuma ve yazma. “Picture this!” üzerine okuma ve yazma. “Obey at any cost.” üzerine okuma ve yazma. Hock, R. R. (2013). Forty Studies that Changed Psychology. NY: Pearson.
14 Bir makalenin bölümleri. Bir psikoloji makalesinin değerlendirilmesi. Barnet, S. & Bedau, H. (1993). Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings. NY: Bedford Books.
15 Bir psikoloji makalesinin değerlendirilmesi. Barnet, S. & Bedau, H. (1993). Current Issues and Enduring Questions: A Guide to Critical Thinking and Argument, with Readings. NY: Bedford Books.
16 FİNAL ÖDEVİNİN TESLİMİ
Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve power point sunumları
Diğer Kaynaklar Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Psikoloji alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek X
2 Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, süzgeçten geçirebilmek X
3 Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek X
4 Psikolojiye katkıda bulunabilecek diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak X
5 Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak X
6 Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığı ve hangi yöntemlerle incelediği bilgisine sahip olmak X
7 Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, sosyal, gelişimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını ayırt edebilmek, karşılaştırma yapabilmek, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmek X
8 Nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmek X
9 Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal olay ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olmak ve bu konudaki duyarlık ve farkındalıklarının aynı zamanda, psikoloji bilgisine, sorusuna ve araştırmalarına da eşlik edebilmesini sağlamak X
10 Psikoloji alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri endüstri alanında etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve endüstriyel gelişime katkı sağlayabilmek X
11 Psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araçgereç bilgisine sahip olmak X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010