DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (.pdf)


DERS TANITIM BİLGİLERİ

 
Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Laboratuar
(saat/hafta)
Yerel Kredi
ECTS
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
MCS 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşullar
Yok

Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulması ve sunulmasında medyanın rolünü, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda anlamasını ve değerlendirmesini sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, toplumsal cinsiyet ve medya çalışmaları ile ilgili güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  • Öğrenciler, toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında ve devamlılıkların sağlanmasında medyanın rolünü değerlendirebilecektir.
  • Öğrenciler cinsiyet rollerinin, seçtikleri medya metinlerindeki temsiliyle ilgili değerlendirme yapabilecektir.
  • Öğrenciler, medyadaki toplumsal cinsiyet temsillerini, feminist metodoloji ve perspektifi kullanarak eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilecektir.
  • Öğrenciler, yazılı ve görsel medyada toplumsal cinsiyet kimliklerinin farklı temsil edilme biçimlerini tanımlayabilecektir.
Dersin İçeriği Toplumsal cinsiyet kimliklerinin ve cinsiyet rollerinin kitle iletişim araçlarındaki temsil edilme biçimleri, toplumsal cinsiyet ve medya çalışmalarına ilişkin teorik yaklaşımlar ve güncel tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturur.


 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin, gerekliliklerinin ve değerlendirme kriterlerinin haftalık programla birlikte tanıtımı
2 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet’i yeniden düşünmek Judith Lorber, The Social Construction of Gender, In Reconstructing gender: A multicultural anthology, (112119) Christine Delphy, \\\\\\\"Rethinking Sex and Gender\\\\\\\" Feminist Theory Reader Local and Global Perspectives (5868), Chris Beasley, What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory, (364) Sage, 1999
3 Feminizm ve Feminist medya çalışmaları Chris Beasley, What is Feminism? An Introduction to Feminist Theory, (65116) Sage, 1999 Kandiyoti, Deniz (1988) 'Bargaining with Patriarchy', Gender and Society 2(3): (274–90). Aksu Bora, “Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkânları”, Birikim, Sayı 184185, (106112) Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, (167) Rosalind Gill, Gender and the Media, Chapter 2, “Analysing Gender in Media Texts” (4272) Noami Wolf, excerpt from “The Beauty Myth” Rebecca Coleman (2008) 'The becoming of bodies: Girls, media effects and body image' in Feminist Media Studies Vol. 8, No. 2 (June).
4 Erkeklik Jack Sawyer, On Male Liberation, in Feminism and Masculinities ed.by Peter F. Murphy Emmanuel Reynaud, Holy Virility: The Social Construction of Masculinity in Feminism and Masculinities ed.by Peter F. Murphy Michael S Kimmel, “Masculinity as Homophobia” 2003. Masculinity as homophobia. In Reconstructing gender: A multicultural anthology, (149155) Yıldırım Türker, Erk ile erkek, Toplum ve Bilim, Erkeklik Özel Sayısı, Sayı 101, s. 810 Semih Sökmen, “Erkeklik” en çok erkeği ezer! Toplum ve Bilim, Erkeklik Özel Sayısı, Sayı 101, s. 1130
5 Toplumsal Cinsiyet Edimi Erving Goffman, excerpt from “The Presentation of Self in Everyday Life” Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory," Theatre Journal, (1988), 49(1), (519531). Chris Brickell, Masculinities, Performativity, and Subversion, Men and Masculinities, Men and Masculinities, 8(1): 2443
6 1. Vize
7 Medya ve Şiddet Film Screening. Umberto Eco, excerpt from “Urfascism” Karen Boyle, Media and Violence: Gendering the Debates (2856, 151160) Rosemarie Tong, “Pornography as Syptom of…” in Feminist Thought: A Comprehensive Introduction (111123)
8 Film Çalışmaları "Bakış" Film screening. Laura Mulvey: ‘Visual Pleasure and Narrative Cinema” in Visual and Other Pleasures (1426) Elizabeth Cowie, “Fantasia” excerpt from Representing the Woman in Visual Culture: Reader (356369) Sigmund Freud, “Fetishism”, excerpt from On Sexuality in Visual Culture: Reader (324326)
9 Film Çalışmaları: Kadın İzleyici Guy Debord, excerpt from “Society of the Spectacle” Liesbet Van Zoonen, “Spectatorship and the Gaze,” Feminist Media Studies, (87104) Anneke Smelik, “Feminist Film Theory” http://www.let.uu.nl/womensstudies/anneke/filmtheory.html Chaudhuri, Shohini, Feminist Film Theorists, “Masculinity in Crises” (105119) Bell Hooks, "The Oppositional Gaze: Black Female Spectators." Feminist Film Theory: A Reader. New York: NYUP, 1999
10 Film Gösterimi
11 2. vize
12 Reklamlar Rosalind Gill, Gender and the Media, Chapter 3, “Advertising and Postfeminism” (73112) Myra Macdonald, Representing Women: Myths of Femininity in the Popular Media, Chapter 3, (72102) Sean Nixon, “Exhibiting Masculinity” in Representation, ed by Stuart Hall (291336).
13 Televizyon Liesbet Van Zoonen, Feminist Media Studies, (105126) Rosalind Gill, Gender and the Media, Chapter 5, “Talk Shows: Feminism on TV” (150179) Jessica Ringrose; Valerie Walkerdine, Regulating The Abject, Feminist Media Studies, Vol. 8, No. 3, 2008 Aksu Bora, Tanıl Bora, Kurtlar Vadisi ve Erkeklik Krizi: "Neden İskender'i Öldürmüyoruz Usta", Birikim, 256257, AğustosEylül 2010 Feride Çiçekoğlu, Televizyon Dizilerinde Kadının Var Olma Mücadelesi, Birikim, 256257, AğustosEylül 2010
14 Yazılı Basın: Haberler ve Eğlence Carolyn Byerly and Karen Ross, Women and Media: A Critical Introduction, Chapter 3 (3755) Sevda Alankuş, Foreword: Why Genderbased Journalism? GenderBased Journalism ed. by Sevda Alankuş Rosalind Gill, Gender and the Media, Chapter 6, “Gender in Magazines…” (180217)
15 Internet Kibby, M & Costello, Displaying the Phallus: Masculinity and the Performance of Sexuality on the Internet. in Feminism and Masculinities ed.by Peter F. Murphy
16 Review of semester

 

KAYNAKLAR

Ders Notu Dersin ayrıntılı kaynakçası dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar Gazete, dergi, televizyon haberleri ve şovları, reklamlar, diziler, filmler

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım
1
5
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
1
10
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
2
50
Final/Sözlü Sınav
1
35
Toplam

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI
4
65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
1
35
Toplam

 

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Sunum / Seminer
1
9
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam İş Yükü

DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (.pdf)

 
 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010