DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 370
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin esas amacı toplumsal cinsiyetin ırk, etnisite ve sınıfla kesişim noktalarındaki temsiliyetinin kültürel oluşumlar, media alımlanması ve tüketimi üzerindeki etkisine dair fikir sahibi olmaktır. Toplumsal cinsiyet, kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alınırken, bu derste toplumsal cinsiyeti tanımlayan etnisite, sınıf ve cinsellik gibi kavramlar da incelenecek. Dersimiz sırasıyla ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşurken, derste güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz. 1. Sınıf-içi hareketler: Öğrenciler derslerde, gösterimlerde ve sunumlarda telefonlarına bakmamalıdırlar. Ders sırasında bilgisayar kullanabilirler. 2. Ödevler: Ödevler email yoluyla kabul edilmeyecektir. Bütün geç teslimlerde (eğer rapor ve büyük bir sebep yoksa) not %30 düşürülecektir. Bilgisayar ve teknoloji problemleri geç ödev teslimi için geçerli sebepler değildir. 3. Akademik dürüstlük: Kopya ve her türlü akademik sahtekarlık tolere edilmeyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyetin medya görüntüleri ve türleri üzerinden inşası ve performe edilişini kavrarlar
  • Realite şovdan sinemaya farklı medya türlerinin analizini yapmayı öğrenirler.
  • Toplumsal cinsiyet ve kimlik ile ilgili ana teorileri kavrarlar
  • Medyada cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve ulus inşalarına dair eleştirel bir yaklaşım edinirler.
  • Bugünün medyasında toplumsal cinsiyet inşasına dair, dünyadan farklı kültürler ve medyalara bakarak medya okuryazarlığı kazanırlar.
Tanımı Bu ders günümüz medyasına odaklanarak toplumsal cinsiyetin görüntülerine ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film, alımlama ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden medyada toplumsal cinsiyet çalışmalıyız? Gill: 7-16; Gaye Tuchman, “The Symbolic Annihilation of Women in the Media.” pp. 3-38.
2 Toplumsal Cinsiyet, Stereotipler ve Temsiliyet Glascock, J. (2001). Gender roles on prime-time network television: Demographics and behaviors. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45 (4), 656-669. Yanardağoğlu, E., & Karam, I. N. (2013). The fever that hit Arab satellite television: audience perceptions of Turkish TV series. Identities, 20(5), 561-579. Screenings: Muhteşem Yüzyıl (Star TV & Show TV, 2011-2014) RuPaul’s Drag Race (2009-...)
3 ‘Feminist Film ve Medya Çalışmaları’ nasıl yapılır? Mayne, J. (1990). The woman at the keyhole: Feminism and women's cinema. Indiana University Press. Cooper, B. (2000). “Chick Flicks” as Feminist Texts: The Appropriation of the Male Gaze in Thelma & Louise. Women's Studies in Communication, 23(3), 277-306. Cooper, B. (1999). The relevancy and gender identity in spectators’ interpretations of Thelma & Louise. Critical Studies in Media Communication,16(1), 20-41. Screening: Thelma and Lousie (Ridley Scott, 1991)
4 Bir gösteri olarak kadınlık Stewart, M. L. (2005). The politics and spectacle of fashion and femininity. Journal of Women's History, 17(1), 192-200. Gerhard, J. (2005). Sex and the City: Carrie Bradshaw's queer postfeminism.Feminist Media Studies, 5(1), 37-49. Screening: Sex and the City, Season 4 Episode 2 ‘The Real Me’ (1998-2004, HBO) First in class activity: write a few sentences on Sex and the City episode we have seen and make a discussion about your position. You will hand it in at the end of the class.
5 Gösterimdeki Erkeklik David Greven; “Dude, Where’s My Gender?: Contemporary Teen Comedies and New Forms of American Masculinity” Helene Shugart, “Managing Masculinities: The Metrosexual Moment” King, C. S. (2009). It cuts both ways: Fight Club, masculinity, and abject hegemony. Communication and Critical/Cultural Studies, 6(4), 366-385. Giroux, H. A. (2001). Private Satisfactions and Public Disorders:" Fight Club", Patriarchy, and the Politics of Masculine Violence. pp, 1-31. Screening: Fight Club (David Fincher, 1999)
6 Cinsellik, kadınlık ve erkeklik: beden ve moda Gill: 73-112; Gloria Steinem, “Sex, Lies and Advertising” pp. 223-229 Nelson, M. R., & Paek, H. J. (2005). Cross-cultural differences in sexual advertising content in a transnational women's magazine. Sex Roles, 53(5-6), 371-383. Warner, H. (2014). Fashion on Television: Identity and Celebrity Culture. A&C Black. Screening: clips from Miss America America’s Next Top Model (VH1, 2003-...) First Written Assignment: TV and Gender Analysis (Short Review) Birinci Yazılı Ödev: Televizyon ve Toplumsal Cinsiyet Analizi (Kısa eleştiri)
7 Toplumsal Cinsiyet ve yeni medya Julie Ann Wilson and Emily Chivers Yochim, “Pinning DIY culture Happiness: Affect, Social Media, and Women’s Work” Screening: Black Mirror: 3rd season, 1st episode ‘Nosedive’ Second Assignment: In Class Twitter and Instagram Assignment
8 Toplumsal cinsiyet ve Şöhret Kültürü Barry, E. (2008) ‘Celebrity, Cultural Production and Public Life’, International Journal of Cultural Studies 11(3). pp.251-58. žCashmore, E. (2006) Celebrity/Culture. New York: Routledge. Screenings: The Big Brother Biri Bizi Gözetliyor
9 Toplumsal Cinsiyet ve Irk Entman, R. M., & Rojecki, A. (2001). The black image in the white mind: Media and race in America (pp. 28-29). Chicago, IL: University of Chicago Press. Ritzenhoff, K., & Kazecki, J. (Eds.). (2014). Heroism and gender in war films. Springer. Screening: Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)
10 Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Dines, G., & Humez, J. M. (2003). Gender, race, and class in media: A text-reader. Sage. Screenings: Benefit Street (Channel 4, 2014) Shameless USA (Showtime, 2011-...)
11 Öğrenci sunumları Presentations of an outline of students’ own final projects (3-4 minutes in class presentations each)
12 Cinsiyet ve Medya Tüketimi, Fanatikler ve Güçlendirme Sharon Cumberland, “Private Uses of Cyberspace: Women, Desire, and Fan Culture” Annette Kuhn, “Women’s Genres: Melodrama, Soap Opera, and Theory” Screening: Kısmet (Nina Maria Paschalidou, 2013)
13 Medyada LGBTQ+ kimliği Sarah Projansky, The Postfeminist Context, pp. 66-89 Cohan, S. (2007). "Queer eye for the straight guise: camp, postfeminism, and the fab five's makeovers of masculinity", Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture, 176-200. Poole, J. (2014). Queer representations of gay males and masculinities in the media. Sexuality & Culture, 18(2), 279-290. Screenings: Looking (HBO) Queer Eye For the Straight Guy (2003-2007)
14 Yeni Queer Sinema Rich, R. (2013) New Queer Cinema: The Director’s Cut. Durham & London: Duke University Press. Screening: Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004)
15 Özet
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı Dersin ayrıntılı kaynakçası dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar Gazete, dergi, televizyon haberleri ve şovları, reklamlar, diziler, filmler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
30
Çalıştay
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010