DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
Araştırma ve Yönetim Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSR 302
Bahar
2
6
5
12
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin felsefe alanının temel düşünürleri ile tanışmaları ve bu düşünürlerin fikirlerini iletişim çalışmaları çerçevesinde değerlendirmeleridir. İnterdisipliner bir alan olan iletişim çalışmalarının, felsefe alanının belirli düşünürlerinden nasıl beslendiğini tartışabilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenciler, modern felsefe alanındaki temel düşünürlerin fikirlerini tartışabileceklerdir.
  • Bu düşünürlerin argümanlarını bir disiplin olarak iletişim çalışmaları çerçevesinde değerlendirebileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde felsefi düşünceleri uygulamaya sokabileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde eleştirel bir yaklaşım benimseyeceklerdir.
  • Modernist ve Postmodernist düşünce akımlarını belirli bir medya metni üzerinde uygulayabilecek ve bunu ödev formatında yazıya dökebileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde eleştirel bir yaklaşım benimseyeceklerdir.
Tanımı Dersin okumaları dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Modernist düşünürler üzerine okumalar I
3 Araştırma projesi hakkında tartışma ve literatür taraması
4 Modernist düşünürler üzerine okumalar II
5 Araştırma projesi ve metodoloji üzerine tartışma
6 Araştırma projesinin sunumu ve teslimi
7 Modernist düşünürler üzerine okumalar III
8 Araştırma projesi konusunun saptanması
9 Literatür taraması ve metodoloji tartışması
10 Postmodernist düşünürler üzerine okumalar I
11 Araştırma projesi ile ilgili tartışma
12 Postmodernist düşünürler üzerine okumalar II
13 Araştırma projesi ile ilgili ilk sunum
14 Postmodern düşünürler üzerine okumalar III
15 Araştırma projesinin teslimi
16 Projenin sunumu ve tartışılması
Dersin Kitabı Ön hazırlık bölümünde belirtilen okumalar.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
20
Proje
1
60
Çalıştay
2
20
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
34
Proje
1
84
Çalıştay
2
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
218

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest