DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
Habercilik Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSN 302
Bahar
2
6
5
12
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, multimedya bir haber merkezi ortamında ders ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla öğrencilere haber yazımı ve yapımı becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • haber değeri olan konuları ayırd edebilecektir
  • editoryal kararları alabilecektir
  • bir konuyu haber olarak takip edip bilgi toplayabilecektir
  • ham haber malzemelerini habere dönüştürebilecektir
  • haber yapımının tüm aşamalarında çalışabilecektir
  • değişik haber mecralarında çalışabilecektir
  • ekip olarak ve stres altında çalışmayı başarabilecektir
Tanımı Bu ders bir haber merkezinin işleyişini simüle edecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler haber sürecinin tüm aşamalarında görev yapacak, haberleri hazırlayacak ve basılı, online, video ve radyo ortamlarında sunacaklardır. Ders editoryal toplantılar, uygulamalar, konferanslar ve uygulamalı eğitimlerden oluşmaktadır.Eğitim konuları:  Haber kaynakları  Feature yazımı  Röportaj  Review yazımı  Televizyon haberciliği  İnternet gazeteciliği  Araştırmacı gazetecilik  Kaza, felaket ve insan haberleri  Görgü tanığı haberciliği  Basın toplantısı, demeç ve konuşmalar

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu
2 Haber merkezinin işleyişi, ekip çalışması ve görev dağılımı
3 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
4 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
5 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
6 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
7 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
8 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
9 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
10 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
11 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
12 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
13 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
14 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
15 Editoryal toplantı, ön araştırma, haber yazımı çalışması, gündem briefingleri.
16 Dönemin değerlendirilmesi
Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar İlgili okumalar dönemin başında öğrencilere duyurulacaktır. Haber medyası ve ajanslardan gelen malzeme yoğun olarak kullanılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest