DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
Medyada Yapım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 262
Bahar
2
1
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri görsel-işitsel medya yapım sürecinin aşamalarıyla tanıştırmak. Durağan, hareketli görüntü ve ses kaydı yapmanın ilkeleri ile dijital kurgu sürecine başlangıç yapmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • o Görsel-işitsel kayıt cihazları ve bu ekipmanların çalışma prensiplerine ilişkin temel bilgilere hakim olacaktır.
  • o Çağın güncel teknolojilerini kullanan cihazlarla görsel-işitsel projeleri uygulamaya geçirebilecektir.
  • o Temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları gibi kavramlarla iletişim kurma becerisi kazanacaktır.
  • o Medya yapımında kullanılan ekipmanları doğru, güvenli ve verimli biçimde kullanarak gerektiğinde bakımlarını gerçekleştirebilecektir.
  • o Yapım sonrası kurgu işleminin teorik ve uygulamalı aşamalarına hakim olacak, güncel kurgu yazılımlarıyla temel seviyede kurgu yapabilecektir.
  • o Ürettiği medya ürününün farklı mecralar için farklı format ve boyutlara dönüşümünü sağlayabilecektir.
Tanımı Bu ders, görsel-işitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını; güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste edindikleri bilgilerin stüdyo ekipmanları ve yazılımlar kullanılarak dijital ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Prodüksiyon aşamaları: Fikir, hedef kitle, plan, prodüksiyon ve postprodüksiyon, dağıtım/yayın.
3 Durağan fotoğraflama teknikleri: SLR’nin çalışma prensibi. Diyafram, Lens, Enstantane, Alan derinliği, Kontrast, Çözünürlük.
4 Durağan fotoğraflama teknikleri: Kompozisyon ve çerçeveleme, planlar.
5 Işıklandırma: Temel aydınlatma teknikleri, ışık sıcaklıkları, reflektörle çalışmak.
6 Videoya giriş. Video kameranın kurulumu, çalışma prensibi, kayıt formatları, kamera hareketleri.
7 Video: Dijital iş akışı, mobil cihazlar, internet yayıncılığına giriş.
8 Stodyboard hazırlama teknikleri
9 TV Programlarından örneklerin analiz edilmesi: ışıklandırma, çekim açıları, kurgu geçişleri, çerçeveleme.
10 Sesin içerikteki yeri. Ses kayıt teknikleri, formatlar, mikrofonlar ve kayıt cihazları.
11 Quiz
12 Dijital kurguya giriş. Kurgu teorisi ve türleri. Farklı film ve programlardan örneklerin izlenerek geçişlerin takip edilmesi.
13 Bireysel projelerin kurgu aşaması. Kurgu programı kullanımı. Stüdyo uygulaması.
14 Kurgu: Önceki haftadan devam, projelerin sonlandırılması.
15 Projelerin değerlendirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Dersin Kitabı
  • Herbert Zettl,  Television Production Handbook 11th Edition, Focal Press, 2012
  • Robert B. Musburger and Gorham Kindem, Introduction to Media Production: The Path to Digital Media Production 4th Edition, Focal Press, 2009
  • Keith Jack, Video Demystified: A Handbook for the Digital Engineer Fifth Edition, Newnes Press
Diğer Kaynaklar

Görsel işitsel malzeme, örnek TV programları ve fotoğraflar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
15
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
8
Ödev
4
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest