DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
Medya Yapım I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 260
Güz
2
1
3
5
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya içerikleri üretmeyi, ayrıca bu içeriğin çevrimiçi platformlar üzerinden yayınlanmasını sağlayan temel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çoklu ortam çıktılarını belirli bir amaca hizmet edecek şekilde kombine edebilecektir.
  • Bir fikri, yazılım ve donanım kullanarak uygulamaya geçirebilecektir.
  • Bir web sitesini meydana getiren temel bileşenleri tanımlayabilecektir.
  • Ses kaydı, video, metin, fotoğraf ve sayfa tasarımı konularında temel üretim süreçlerini takip edebilecektir.
  • Çoklu ortam yayıncılığıyla ilgili terminolojiyi kullanabileceklerdir
  • • Temel tasarım öğelerini/araçlarını tanıyacak ve bu araçları kullanarak örnekler üretebilecektir.
Tanımı Bu ders, görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya yapım süreçlerinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi ile çıktıların web ortamında yönetilmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve uygulamalı bilgilerin laboratuvar ortamında bilgisayar yazılımları kullanılarak web içeriklerine dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Çoklu ortamın temel bileşenleri: Ses, Video, Grafik ve Tipografi Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
3 Piksel tabanlı tasarım ve uygulamalara giriş. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
4 Piksel tabanlı uygulamalarla fotoğraf işleme ve düzenleme. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
5 Piksel tabanlı uygulamalarla proje geliştirme. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
6 UYGULAMA (%25) Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
7 Vektör tabanlı tasarım ve uygulamalara giriş. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
8 Vektör tabanlı grafik tasarımı ve uyarlaması. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
9 Vektör tabanlı uygulamalarla ürün geliştirme. Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
10 UYGULAMA (%25) Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
11 Web'in temelleri, Wordpress siteleri, Wordpress'te çoklu ortam
12 Çevrimiçi içerik üretimi ve yönetimi (YouTube, Soundcloud, Flickr)
13 Kişisel web sitelerinin oluşturulması ve içeriklerin eklenmesi. (Stüdyo çalışması)
14 Dönem sonu projelerinin teslimi.
15 Dersin gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

Örnek web siteleri, basılı ve dijital yayınlar, sayfa tasarımları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
50
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
1
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
9
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
24
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest