DERS TANITIM BİLGİLERİ


DERS TANITIM BİLGİLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dersin Adı
İletişim Seminerleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 160
Bahar
2
2
3
6
Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Medya ve İletişim bölümü öğrencilerini, iletişim çalışmaları alanındaki temel kavram ve tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır; ayrıca medya ve iletişim bölümü akademik personelinin akademik ilgi alanları ekseninde verecekleri haftalık seminerler içermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir araştırma projesinin tasarlanmasındaki temel presipleri tartışabilir,
  • Niceliksel ve niteliksel metofolojik yaklaşımların temel özelliklerini karşılaştırabilir,
  • Niceliksel ve niteliksel araştırma metodlarının önemini ve kullanım alanlarını değerlendirebilir,
  • Tutarlı bir şekilde güçlü ve anlamlı argümanlar geliştirebilir,
  • Medya araştırma projeleri bağlamında içerik, söylem ve semiyotik analizler için gerekli temel bilgiye sahip olur.
Tanımı Akademik dönem boyunca Türkiye ve dünya gündeminden güncel konular medya ve iletişim bağlantıları ekseninde ele alınacaktır. Her hafta farklı bir konu tartışılacak ve öğrencilerin bu konuya dair argümanlar geliştirmeleri beklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Medya ve iletişimde temel kavramlar
3 Medya ve demokrasi Media and Democracy (1991), John Keane. The Media, the News, and Democracy: Revisiting the Dewey-Lippman Debate Author(s): Dell P. Champlin and Janet T. Knoedler.
4 Medya ve etik Jackquette, D. (2007) Journalistic Ethics: Moral Responsibility in the Media.
5 Medya ve insan hakları News Coverage of Human Rights Author(s): Jay S. Ovsiovitch.
6 Medya ve insan dışı canlıların-materyal dünyanın temsili Magnetic Animal: Derrida, Wildlife, Animetaphor Author(s): Akira Mizuta Lippit.
7 Medya ve ütopyanın temsili Reification and Utopia in Mass Culture Author(s): Fredric Jameson.
8 Medya ve yoksulluğun temsili Poverty as We Know It: Media Portrayals of the Poor Author(s): Rosalee A. Clawson and Rakuya Trice
9 Mid-Term
10 Medya ve toplumsal cinsiyetin temsili Toward a Genealogy of Gender in Walter Benjamin's Writing Author(s): Eva Geulen.
11 Medya ve çevre sorunlarının temsili Science, Politics, and the Mass Media: On Biased Communication of Environmental Issues Author(s): Nils Roll-Hansen.
12 Medya ve ırkçılık Racial Identity and Media Orientation: Exploring the Nature of Constraint Author(s): Jessica L. Davis, Oscar H. Gandy and Jr.
13 Dönemin değerlendirilmesi
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Dersin Kitabı

Dersi veren öğretim elemanı tarafından bir okuma derlemesi temin edilecektir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
35
Çalıştay
-
-
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Çalıştay
-
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
45
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
376

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest