Genel Kayıt Prosedürleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıt için gerekli olan belgelerle birlikte Üniversitemiz web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler, kayıtlanacakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt prosedürünü tamamlamak üzere İEÜ’ye davet edilir. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrenciler, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekreteryasına doğrudan başvurularını yapmakla yükümlüdürler. Akademik takvimde ilan edilen kesin kayıt için son başvuru tarihindenden sonra ilgili Enstitü Müdürlüğü kayıt işlemlerini yürütür.

İEÜ’de öğrenim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler, başvurularını online olarak internet üzerinden yaparlar. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere, hem vize işlemlerinde hem de diploma denklik işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, kabul mektubunda belirtilen kesin kayıt tarihleri süresince gerekli belgeleri sunarak kayıt prosedürünü zamanında tamamlamakla yükümlüdürler. 

Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları,  İEÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem İEÜ’de öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda, kayıtlanılan tüm dersleri notları ve ECTS kredileriyle gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.