Hakkımızda

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından 2001 yılında kurulmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olup; ön lisans,  lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Üniversitemiz kurucularının amacı, İzmir ve Batı Anadolu’da her açıdan mükemmeliyetçi bir merkez oluşturmaktı. Bu sebeple, İEÜ hem uluslararası standartlarda eğitim sağlamaya hem de araştırma öncüsü olmaya kendini adamıştır. Üniversitemiz iş dünyasının ve sanayinin ihtiyacı olan taleplere cevap verebilecek programların öğretiminin başlatılmasında öncü kurumlar arasında yer almaktadır. Yenilikçi öğretim metotları ve programlar geliştirmek İEÜ’nün politikaları arasında yer almaktadır.

Üniversitemiz Stratejik Planında da belirtildiği üzere, İEÜ uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu amaçla, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki prestijli üniversitelerle güçlü bağlantılar kurulmuştur. Uluslararası değişim programları ve çift diploma programları İEÜ’nün uluslararası karakterinin bir göstergesidir. Bütün programlarda, değişim öğrencilerinin yanı sıra tam zamanlı ve yarı zamanlı yabancı uyruklu öğretim üyeleri de bulunmaktadır.

İEÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni 2004 yılında, Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni de 2007 yılında almıştır

Üniversitemiz 2009 yılında, üniversitelerde kalitenin artırılmasına ve etkin stratejik yönetim örneklerinin yayılmasına katkıda bulunma amacını taşıyan Avrupa Üniversiteler Birliği’nin “Kurumsal Değerlendirme Programı” sürecinden geçmiştir. İEÜ, Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında, bu süreçten geçen 4 vakıf üniversitesinden biridir.

İEÜ, 2004-2005 öğretim yılından bu yana tüm mezunlarına Diploma Eki vermektedir. Bu uygulamayla İEÜ, Üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label)”  ile Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında ödüllendirilmiştir.

Ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bologna Süreci'ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve bununla ilgili yaptığı çalışmalarıyla, 2011 yılında Avrupa Komisyonu'nun verdiği mükemellik ödülü olan AKTS Etiketi almaya hak kazanmıştır. Bu belge, 2011 yılında Ülkemizdeki üç üniversiteye verilmiştir. Bu üniversiteler arasında bu belgeye hak kazanan tek vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi olmuştur.

Diğer taraftan, Yabancı Diller Yüksekokulumuz, 2011-2012 akademik yılında, Avrupa'da yabancı dil eğitimi-öğretimi alanında, eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluşlardan biri olan Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi(European Association for Quality Language Services - EAQUALS) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yabancı dil eğitiminde kalite belgesini almıştır.

Üniversitemizde ders dışı faaliyetler güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, yapmakla yükümlü oldukları zorunlu stajları (en az 6 hafta) sayesinde, iş hayatları konusunda deneyim kazanma şansına sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra, Üniversitemiz çok canlı ve eğlenceli bir kampus yaşamına sahiptir.

Üniversitemizin çabaları, hızla artan yeni öğrenci kayıtlarıyla ödüllendirilmekte olup,  sanat, bilim ve araştırma alanlarında güçlü bir üne sahip olmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan mevcut programlar güçlendirilmekte, yeni programlar eklenmektedir. Şu an üniversitemizde, 36 önlisans, 35 lisans programı, 43 yüksek lisans programı ve 9 doktora programı bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, bu yaratıcı ve girişimci ruhu paylaşmak üzere, dünyanın dört bir yanından tüm öğrencilere kapılarını açmaktadır.