Program Hakkında

Teknolojik gelişmelerin hızlandığı, ürün ve hizmetlerin çeşitlendiği, müşterilerin hız, kalite ve fiyat konusunda hataları affetmediği, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz işletmecilik çevresi, küreselleşmenin de etkisiyle sürekli değişime uğramakta ve karmaşıklaşmaktadır. Böylesine karmaşık bir çevre, doğal olarak interdisipliner bilgiye sahip, bilgisini uygulamaya geçirecek yetenek ve becerilerle donatılmış ve bu şekilde değişime kolaylıkla ayak uydurabilen yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüz şirketlerinde rastladığımız pek çok başarı öyküsü, farklı disiplinlerden gelen ve üstün işletmecilik özellikleriyle donatılmış kahramanlara aittir.

Bu programın amacı, farklı disiplinlerden gelen, iş hayatında belirli bir düzeyde tecrübeye ulaşmış yönetici ve yönetici adaylarını bir üst düzeye taşımak ve küresel rekabete hazırlamaktır.

İEU, “Yöneticiler İçin İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile yurt çapında farklı disiplinlerde eğitim almış, iş hayatında deneyimli öğrencilere sektörlerinde uygulanabilecek yönetim becerilerini kazandırmak ve onlara sektör projeleriyle teori ve pratiği birleştirme olanağını sunmak amaçlanmaktadır. Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010