Program Hakkında

Elektronik mühendisliği, elektronik elemanların fiziği, üretim teknolojisi, elektronik düzen ve sistemlerin çalışma ilkeleri ve tasarımıyla uğraşan bir meslek dalıdır. Bu meslek dalının uygulama alanlarından en önemlileri; tüm devreler, bilgi-işlem sistemleri, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel süreçlerin elektronik kontrolü, mikroişlemci temelli uygulamalar ve haberleşmedir.

Devreler, elektrik ve elektronik sistemlerin temel yapı bloklarıdır. Sayısal ve analog devreler tümdevre şekline getirilerek mikroelektronik kırmıklara dönüştürülür. Tümdevre teknolojilerindeki hızlı gelişmeler tüm elektronik sistemlere yansıyarak, her çeşit bilgisayar, yüksek performanslı medikal cihazlar, kumanda, kontrol ve haberleşme sistemlerinde bu devrelerin, çok büyük ölçeklerde kullanılmasına neden olmuştur. Çeşitli devrelerin imalat prosesleri ile teori ve tasarımları, alt sistem tasarımları elektronik mühendisliğinin temel konuları arasına girmiştir. Analog ve sayısal tümdevrelerin yapımı, tasarımı, VLSI sistemlerinin bilgisayar destekli tasarımı önem kazanmıştır. Elektronik elemanlarla sağlanan güç üretimi, deteksiyon, transmisyon kuvvetlendirme ve işaret işleme gibi elektrik elektronik mühendisliğinin temel konularındaki fonksiyonları programda önemle ele alınmaktadır. Bu elemanların teorisi, tasarımları ve integrasyonu elektronik mühendislerinin çalışma alanının çok önemli bir kısmını oluşturur. Yarıiletken düzenler, eleman prosesleri, yarıiletken elektroniği ve bilgisayar destekli tasarım böyle bir programda bulunması gereken temel ders konularıdır. Programda ayrıca bilgisayar, kontrol ve haberleşme mühendisliği kökenli konulara gerektiği kadar yer verilerek, bir elektronik mühendisi için gereken temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Haberleşme mühendisliği ise bilginin iletimi, işlenmesi, depolanması ve kullanılması konularını kapsar. Uygulama alanları içerisinde hücresel telefon sistemleri gibi ses ve veri için hareketli haberleşme sistemlerini; telefon hatlarıyla ses ve veri iletimi için dar bandlı haberleşme sistemleri; internet uygulamaları için geniş bandlı, iletim sistemleri; optik haberleşme sistemleri; uydu haberleşme sistemleri; radar, uzaklık ölçme ve izleme sistemleri gibi sistemler yer almaktadır. Bundan başka, günümüzde uzaktan algılamanın hızla önem kazanmasıyla birlikte, hem benzeş hem de örneklenmiş sayısal işaret, ses ve görüntülerin çözümlenme ve işlenmesi konularının da haberleşme alanındaki uygulamaları bir hayli artmış bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, elektronik endüstrisinin ülkemizde hızla gelişmekte olan haberleşme sektöründe ihtiyaç duyacağı kişi, yukarıda belirtilen alanlarında çağdaş eğitim almış bir mühendis olarak tanımlanabilir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010