Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü gerek ders programının içeriği, gerekse mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösterir. Kuramsal dersleri ihmal etmeyen ama çağdaş sosyoloji bölümlerinin özellikle önem verdiği “uygulamalı sosyoloji” anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkar. Bu nedenle, istatistik ve araştırma yöntemlerine ilişkin dersler ile kuramsal dersler dengelenmiş, bölümden mezun olacak öğrencilere sosyolojik araştırma projelerini planlama, uygulama, analiz etme ve raporlama konusunda beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Son yıl alınacak ve mezuniyet için mutlaka tamamlanması gereken iki dönemlik Proje Dersinde, öğretim üyesinin gözetimde öğrenci tarafından kapsamlı bir sosyoloji projesi tasarlanacak ve uygulanacaktır.

Bölümün Seçmeli Dersleri, çağdaş sosyolojinin hem kuramsal hem de uygulamalı sosyoloji açısından ilgi duyduğu, çözümüne katkı sağlamak istediği toplumsal sorun alanları göz önüne alınarak ders planına konmuştur; böylece, öğrenciler hem kişisel ilgi alanları açısından daha da donanımlı olabilecek, hem de mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri konular ve iş seçenekleri artacaktır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010