Program Hakkında

Hızlı gelişim ve değişimlerin yoğun olarak yaşandığı, rekabet ortamının giderek büyüdüğü, her alanda yeni yatırım ve atılımların izlendiği çağımızda örgütlerin çağı yakalayabilmek için kullandıkları etkili tekniklerden en önemlisi halkla ilişkiler ve reklamdır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans eğitiminin amacı, yönetsel bilgi ve becerilerin yanı sıra, iletişim, insan ilişkileri, yaratıcılık vb. konularda uzmanlaşan iletişim yöneticilerini yetiştirmektir.

Lisans eğitimi programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili dersler ile birlikte, iletişim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerinin planlandığı iletişim kampanyalarının oluşturulduğu, yaratıcılık, metin yazarlığı, marka yönetimi vb. konuların ayrıntılarıyla değerlendirildiği dersleri kapsamaktadır. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yöneticisi veya iletişim koordinatörü olarak ilgili birimlere hazırlamaktır.

Program süresince, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama örnekleri ile öğrencilerin kampanya hazırlama, medya planlama, iletişim becerileri gibi konularda aktif olarak eğitime katılmaları sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerin elde ettikleri kuramsal ve pratik bilgilerin ışığında mezuniyet sonrası bilgili ve deneyimli olmaları amaçlanmaktadır.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010