Program Hakkında

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünün ayırdedici özelliği, öğretim üyeleri ve öğrencilerin canlı ve disiplinlerarası bir tasarım kültürü içinde iletişim kurdukları bir Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde yer almasıdır. Fakülte içinde yeralan bölümlerarası ortak dersler, disiplinler arası araştırmalar, tasarım sergileri, konferanslar ve tasarıma ilişkin benzer eylemler bu amaca hizmet ederler.

Mimarlık Bölümünde insan yapısı çevrenin tasarımına ilişkin yeteneklerin geliştirildiği tasarım stüdyosu eğitimin temel odağını oluşturur. Stüyo çalışmaları mimarlık teknolojisi ve bilgisayar kullanımından sanat, tasarım ve mimarlık tarih ve kuramlarına dek uzanan derslerle desteklenir. Öğrencilerin bunlara ek olarak alacakları seçmeli derslerle belirleyecekleri ve daha sonraki çalışmalarına yardımcı olabilecek bir uzmanlaşma alanına (Tasarım Bilimleri ve Teknoloji; Mimarlık Tarih, Kuram ve Eleştirisi; Pratik Uygulama ve Dijital Teknolojiler) odaklanmaları öngörülür.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010